Том 1, № 12 (2005)

Зміст

Новий підхід до представлення двійкової інформації у високопродуктивних паралельних обчислювальних системах PDF
І. А. Жуков, В. О. Гуменюк, О. О. Синельников 6-11
Адаптивне прогнозування деякого класу стохастичниж процесів PDF
V. M. Azarskov, L. S. Zhiteckij, O. A. Sushchenko 12-17
Використання теорії «sheme» для вирішення задач розподілу матеріальних ресурсів PDF
Є. Б. Артамонов 18-21
Методика виявлення відмов у обчислювальних системах на основі блукаючого діагностичного ядра PDF
О. В. Барабанш, М. В. Куклинский 22-27
Модель визначення діагностичних параметрів процесу вимикання електромагнітного реле з урахуванням електричної дуга PDF
Т. П. Бондарук, Ю. Т. Гуз, Т. А. Сіткевич, М. В. Терехова 28-32
Оптимізація розкладу руху повітряних суден за умовами протиріч у цільових функціях PDF
С. Є. Бухман 33-38
Оптимальне керування потоками в інженерних мережах PDF
А. А. Волков 39-43
Метод ідентифікації бортових систем авіоніки в задачах сертифікації на ранній стадії проектування
В. М. Воробйов, С. В. Єнчев 44-47
Технологія тестування математичного забезпечення ЕОМ з використанням розрядно-логарифмічної арифметики PDF
В. П. Гамаюн, К. П. Яременко, Д. Б. Плотиков, Е. О. Панасенко 48-51
Моделювання електричних сигналів класами фундаментальних функцій PDF
В. П. Денисюк, О. В. Денисюк, А. А. Світлична 52-57
Аналіз навантаження на обчислювальні мережі автоматизованих систем керування повітряним рухом PDF
В. И. Дрововозов 58-67
Методи прискорення обробки великих баз даних із застосуванням багатопроцесорних модулів PDF
I. А. Жуков, О. В. Іванкевич 68-76
Моделі та методи вирішення задач багатокритеріальної оптимізації PDF
Ю. К. Зіатдінов, А. С. Климова 77-81
Комп’ютерне керування самофокусувальною антеною з адаптивною поляризацією PDF
Л. Я. Ільницький, О. А. Щербина 82-85
Спосіб та засоби адаптивної маршрутизації у мобільних мережах PDF
И. А. Клименко, Хуссейн Ахмад Аль-Фади Аль-Офешат, Аль Рабабах Мохамед Абдель-Кадер 86-89
Оцінювання доступності супутникових навігаційних систем PDF
В. В. Конін, В. Г. Мелкумян, О. П. Сушич 90-93
Управління емісійною політикою підприємств повітряного транспорту шляхом оптимізації транзакційних витрат PDF
О. Й. Косарев, В. М. Волик 94-100
Проблеми динамічного спектрального аналізу PDF
В. Я. Краковский 101-105
Метод оперативного планування технічного обслуговування повітряних судів у позаштатних режимах роботи аеропорту PDF
А. Е. Литвиненко, А. С. Кралина 106-112
Паралельний алгоритм маршрутизації на графах і мережах PDF
О. П. Мартынова 113-119
Моделювання трафіка комп'ютерних мереж в базисі тензорних ортогональних інваріантів PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова 120-125
Використання утиліти System Generator для верифікації проектів, які реалізовано в елементному базисі ПЛІС PDF
А. В. Палагин, В. Н. Опанасенко, В. Г. Сахарин, А. И. Лисовый 126-131
Методологічний підхід до структури управління мобільним зв’язком PDF
Ю. Н. Правик 132-137
Модель комплексних перевезень у транспортних системах PDF
Г. С. Прокудин 138-142
Оптимальне управління боковим каналом безпілотного літального апарату при неповних вимірах вектора стану PDF
А. А. Тунік, Т. А. Галагуз, М. М. Комнацька, Т. А. Білий 143-146
Портування координатно розрахованого графічного інтерфейсу на мову програмування Java PDF
В. А. Фабричев, В. М. Скрипка 147-150
Загальна класифікація аксонометричних проекцій графічних об’єктів PDF
М. Б. Фесенко 151-158
Використання системи імен Рейзера для пошуку сутностей у розподіленій системі PDF
И. М. Чубин 159-162


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751


РЕКЛАМА