Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Збiрник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж,
рiшення задач оптимiзацiї управлiння технiчними системами, моделювання процесiв обробки iформацiї,
оперативного планування технiчного обслуговування авiацiйних систем.
Розрахований на наукових працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються питаннями створення,
дослiдження та використання комп'ютеризованих, органiзацiйно-технiчних, технiчних iнформацiйних систем.

Мова видання: українська, російська, англійська


Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Редакцiйна колегiя

Жуков І.А., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України (головний редактор)

Віноградов М.А., д-р техн. наук, проф. (заступник головного редактора)

Журавель Н.В. (відповідальний секретар)

Азаров О.Д., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України

Денисюк В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Євдокімов В.Ф., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Зіатдінов Ю.К., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України

Литвиненко О.Є., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України
в галузі науки та техніки

Мінаєв Ю.М., д-р техн. наук, проф.

Палагін О.В., д-р техн. наук, проф., академік НАН України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Пономаренко Л.А., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Тарасенко В.П., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Харченко В.С., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України

Юдін О.К., д.т.н., професор, чл.-кор. Академії Зв'язку України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

Журнал індексується у наукометричних базах данихЛіцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751