Том 42, № 1 (2010)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ У РАЗІ ДІЇ СТАТИЧНИХ ТА ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Н.С. Кулик, А.Г. Кучер, В.Е. Мильцов 5-39
РОЗРОБЛЕННЯ ЧИСЛОВОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ З ТРІЩИНАМИ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, С.Ю. Богдан 40-44
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛА З ГЕНЕРАТОРАМИ ВИХОРІВ PDF
Є.П. Ударцев, О.Г. Щербонос 45-47
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СПЛАВУ ВТ-22 З КОЛЬОРОВИМИ СПЛАВАМИ ПІД ЧАС РЕВЕРСИВНОГО ТЕРТЯ PDF
А.М. Хімко, С.М. Задніпровська, О.Е. Якобчук 48-53
ПРОЦЕС ПРОМИВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ОЧИСНИКА ВІД ЗАБРУДНЕНЬ МИЙНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
С.О. Пузік, В.С. Манзій, В.О. Закревський, В.С. Шевчук 54-57
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРУ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВОКОНТУРНОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ПЕРЕНАВЧАННЯ PDF
О.С. Якушенко 58-64
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ДВОФАЗОВОГО ПОТОКУ В ПРИСКОРЮЮЧОМУ КАНАЛІ PDF
О.Ф. Нікулін, О.М. Тітенко 65-69
ТЕРМОПРУЖНІ НАПРУЖЕННЯ В НЕОДНОРІДНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ СКЛАДНОГО ОБРИСУ PDF
Н.І. Бахова 70-77
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ЛІТАКІВ PDF
Dmytro O. Shevchuk 78-83

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ЗАСТОСУВАННЯ ЕТАЛОННИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРІВ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОВАЙДЕРА АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
В.П. Харченко, В.П. Колотуша, І.В. Колотуша 84-88
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ФРАКТАЛА СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.В. Павлов, В.И. Чепиженко 89-99
ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ВІДБИТИХ ВІД ГІДРОМЕТЕОРІВ РАДІОХВИЛЬ АМПЛІТУДНИМ МЕТОДОМ PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський 100-104
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ PDF
О.А. Сущенко 105-111
СИНТЕЗ ЗАКОНІВ КЕРУВАННЯ АЕРОСТАТОМ ПІД ДІЄЮ НЕСТРУКТУРОВАНИХ ЗБУРЕНЬ PDF
О.О. Абрамович, С.О. Булавкіна, О.І. Надсадна 112-118

Аеропорти та їх інфраструктура

АНАЛІЗ ЧИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ДІЇ НАДВАЖКОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
А.А. Бєлятинський, С.М. Талах 119-127
АЛГОРИТМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МРЗС-05 НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ PDF
О.І. Варченко, Ю.А. Смойловська, М.В. Дідковська 128-132

Інформаційні технології

АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
С.Ф. Філоненко, В.М. Каліта, О.П. Космач 133-142
ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ХЛАДОНУ R22 ВСЕРЕДИНІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТРУБ PDF
В.П. Квасніков, В.В. Горін 143-147
МЕТОД ЗАМІЩЕННЯ СТОРІНОК У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ АВІАПІДПРИЄМСТВ PDF
І.А. Жуков, О.В. Іванкевич, В.О. Станіславов 148-152
МОДУЛЬ КОМУТАЦІЇ КРИПТОКЛЮЧІВ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОЇ СИСТЕМИ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ PDF
В.В. Казимир, Є.В. Риндич, Я.Я. Кенійз 153-158
ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИНТЕТИЧНОГО ОТОЧЕННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В.В. Казимир, Г.А. Сіра, Д.О. Черних 159-163
ОЦІНЮВАННЯ ВИДИМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЩИТІВ ДОРОЖНЬОЇ СИТУАЦІЇ PDF
Г.Т. Горохов, Ю.Е. Чаруха 164-167
РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О.В. Бойченко 168-171
МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.С. Нечай 172-180
СИНОНІМІЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ТЕКСТОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Л.М. Бадьоріна 181-184

Охорона навколишнього середовища

ПАЛИВО З БІОМАСИ НА ОСНОВІ ОПАЛОГО ЛИСТЯ PDF
О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко 185-190
АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ГРУПОВОГО I ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІРОКОНДЕСАТУ ТА ЙОГО ПРОДУКТІВ PDF
О.І. Запорожець, О.О. Вовк, Ю.С. Нікітченко 191-195
ПОТЕНЦІАЛ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ PDF
Л.П. Гальперіна, Б.А. Костюковський, Я.І. Мовчан, М.І. Скрипниченко, О.І. Запорожець, С.С. Шумська 196-202
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА АЗОВСЬКОГО Й ЧОРНОГО МОРІВ PDF
Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, О.С. Богачов, О.В. Бонь, Л.П. Гальперіна, В.А. Гроза, А.В. Литвинюк, Н.В. Мовчан, В.М. Щербина 203-211
ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОРІДИННИХ ПАЛИВ PDF
С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, О.В. Полякова, О.О. Степенко 212-218
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ PDF
С.В. Бойченко, В.Ф. Новікова, В.М. Турчак, Т.В. Медвєдєва 219-223
РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ВИСОТНИХ МЕТЕОФАКТОРІВ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.М. Онопчук 224-231
ВПЛИВ НАДЛИШКОВОГО ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПИТНІЙ ВОДІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
Г.І. Архіпова, Т.О. Мудрак, Д.В. Завертана 232-235
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРБУВАННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Г.І. Архіпова, А.О. Падун, К.Т. Погосова 236-239
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Ф.І. Гончаров, В.М. Штепа 240-244

Хімічні технології, хімотологія

ВПЛИВ СКЛАДУ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ НА ПРОЦЕС ЇХ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ PDF
В.М. Ледовських, О.Б. Ільчак 245-248
СУМІШЕВІ ПАЛИВА НА ОСНОВІ ВУГЛЕВОДНЕВО-СПИРТОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ PDF
В.В. Єфіменко, Ю.М. Ващенко 249-252
АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ТУРБІННИХ ОЛИВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ – БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН PDF
Є.В. Полункін, С.О. Зубенко, Г.В. Корж 253-257
ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ТИСК НАСИЧЕНОЇ ПАРИ В МОТОРНИХ БІОЛОГІЧНИХ ПАЛИВАХ PDF
Є.В. Полункін, C.О. Зубенко, О.О. Гайдай, А.В. Струнгар, О.В. Кузнєцова 258-261


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ