АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ГРУПОВОГО I ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІРОКОНДЕСАТУ ТА ЙОГО ПРОДУКТІВ

О.І. Запорожець, О.О. Вовк, Ю.С. Нікітченко

Анотація


 Наведено результати дослідження структурно-групового та хімічного складу піроконденсату та продуктів, отриманих методом атмосферної ректифікації піропродукту. Визначено перспективні напрями екологічної та безпечної реалізації рідкого продукту переробки відходів.


Ключові слова


абсорбційна хроматографія; алкани; бензол; відпрацьовані покришки; нафтени; піропродукти

Посилання


Shulman Valerie L. Tire Recycling after 2000: Status and Options / Valerie L. Shulman – France, ETRA Publications, 2000. – 200 p.

Гуля В.Е. Регенерация и другие методы переработки старой резины: сб. ст. / В.Е. Гуля, П.Н. Орловский, И.А. Шохин. – М.: Химия, 1966. − 140 с.

Булавин А.В. Переработка автомобильных шин методом низкотемпературного пиролиза / А.В. Булавин, В.Н. Пашкевич. − Л., 1999. – 123 c.

Технологічний регламент експериментально-промислової установки УММ-01-005 для утилізації відпрацьованих шин та інших гумових відходів. − Кривий Ріг: ТОВ «ПромГідроСпецБуд», 2004. – 15 с.

Comparative Study on the Combustion and Emissions of Waste Tire Crumb and Pulverised Coal / Y.A. Levendis, A. Atal, J. Carlson, et all. // Environmental Science and Technology. − Vol. 30, No. 9. − 1996.

Каминский Э.Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты / Э.Ф. Каминский, В.А. Хавкин. − М.: Техника, ТУМА ГРУПП, 2001. – 193 с.

Полякова А.А. Масс-спектрометрия в органической химии / А.А. Полякова, Р.А. Хмельницкий. – Л.: Химия, 1972. – 386 с.

Полякова А.А Масс-спектральный анализ в нефтепереработке и нефтехимии. Нестандартные методи-ки / А.А. Полякова. − М.: ВНИИНП, 1988. − 114 с.

Pettengale М. Successful Solutions to Scarp Tire Management and Recycling / М. Pettengale, E. Darwin // Environment Department, State of New Mexico, 1997.

American Society for Testing and Materials «Standard Practice for Use of Scrap Tires in Civil Engineering Applications, Standard Method D 6270-98». − Vol. 09.02, ASTM, West Conshohocken, Pennsylvania, 1998.

Blumenthal M. Report of the Scrap Tire Management Council / M. Blumenthal, J. Serumgard. − Amsterdam. − 1998.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ