ВПЛИВ НАДЛИШКОВОГО ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПИТНІЙ ВОДІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Г.І. Архіпова, Т.О. Мудрак, Д.В. Завертана

Анотація


 Розглянуто вплив важких металів у питній воді на здоров’я людини. Проаналізовано можливі наслідки цього впливу.


Ключові слова


важкі метали; граничнодопустима концентрація; питна вода

Посилання


Рублевська Н.І. Гігієнічна характеристика впливу забруднення навколишнього середовища важкими металами на стан здоров'я дитячого населення: Дис.на соиск. уч. ст. канд. мед. наук: 14.02.01 / Н.І. Рублевська / Дніпропетровська держ. медична академія. – Дніпропетровськ, 1998. – 141 с.

Зозуля Ю.П. Cучасне уявлення про хронiчний вплив малих доз радiонуклiдiв на центральну нервову систему/ Ю.П. Зозуля // Хронiчний вплив малих доз опромiнення на нервову систему: експериментальнi дослiдження та клiнiчнi спостереження / за ред. Ю.П. Зозулi. – К.,1998. − С. 398–415.

Даценко І.І. Гігієна і екологія людини: навч. посіб. / І.І. Даценко. − Л.: Афіша, 2000. − 248 с.

Хижняк М.І.. Здоров’я людини та екологія / М.І. Хижняк, А.М. Нагорна. – К.: Здоров’я, 1995. – 228 с.

Микитюк О.М. Екологія людини / О.М. Микитюк, О.З. Злотін, В.М. Бровдій. – Х.: ХДПУ “ОВС”, 2000. – 207 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ