ПАЛИВО З БІОМАСИ НА ОСНОВІ ОПАЛОГО ЛИСТЯ

О.І. Запорожець, В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко

Анотація


 Розглянуто технології отримання палива з біомаси на основі опалого листя. Оцінено впровадження альтернативних джерел енергії. Наведено один зі способів вирішення проблеми утилізації опалого листя у великих містах.


Ключові слова


біомаса; екологія; нафтопродукти; опале листя; паливо; рослинні відходи

Посилання


Шурков А. Ресурсна база нетрадиційної теплоенергетики України / А. Шурков, М. Горохов, В. Писарев // Енергетика. − К.: КНУБА, 2001. − No 6.

Гелетуха Г.Г. Обзор технологий газификации биомассы / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная // Экотехно-логии и ресурсосбережение. − 1998. − № 2. − С. 21−29.

Гелетуха Г.Г. Обзор технологий генерирования электроэнергии, полученной из биомассы при ее газификации / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная // Экотехнологии и ресурсосбережение. − 1998. − № 3. − С. 3−11.

Краткий справочник по химии / под ред. О.Д. Куриленко. − К, 1965.

Коваленко І.В. Технологія виробництва біопаливних брикетів / І.В. Коваленко, Е.Б. Литвинов, В.Н. Понамарьов // Тези всеукр. наук.-техн. конф. «Технологія-2006», 13−14 квітня 2006 р. − Северодонецьк.

Курінна І.Ю. Використання фізико-хімічних характеристик процесу отримання аморфного діаксиду кремнія із рослинної сировини / І.Ю. Курінна, П.І. Сорока // Тези всеукр. наук.-техн. конф. «Технологія-2006», 13−14 квітня 2006 р. − Северодонецьк.

Гелетуха Г.Г. Обзор технологий сжигания древесины с целью выработки тепла и электроэнергии / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная // Экотехнология и ресурсосбережение. − 1999. − Ч. 1, № 5. − С. 3−12.

ГОСТ 17.2.3.02-78. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. − М. : Госстандарт, 1978.

Використання екологічно-безпечних композиційних рідин у промисловості, транспорті та побуті / В.І. Савченко, Г.П. Карабцов, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко // ІІ Міжнар. наук. техн. конф. «Проблеми хімотології», 2−6 червня 2008 р. − К.: НАУ, 2008.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ