ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СПЛАВУ ВТ-22 З КОЛЬОРОВИМИ СПЛАВАМИ ПІД ЧАС РЕВЕРСИВНОГО ТЕРТЯ

А.М. Хімко, С.М. Задніпровська, О.Е. Якобчук

Анотація


 Проведено випробування зносостійкості титанового сплаву ВТ-22 з відомими кольоровими сплавами під час тертя з віброковзаючим контактом. Установлено залежності зношування титанового сплаву від питомого навантаження. Визначено матеріал для контакту з титановим сплавом ВТ-22, за якого мінімальне сумарне зношування пари тертя.


Ключові слова


зносостійкість; коефіцієнт тертя; кольорові сплави; мікротвердість; питоме навантаження; титановий сплав ВТ-22; топографія поверхонь

Посилання


Горынин И.В. Титан в машиностроении / И.В. Горынин, Б.Б. Чечулин. – М.: Машиностроение 1990. – 400 с.

Васильєв О.І. Дослідження впливу природи контактуючих матеріалів на зносостійкість вакуумних іонно-плазмових покриттів в умовах фретинг-корозії / О.І. Васильєв, В.В. Присяжнюк // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 45. – С. 119–126.

Духота А.И. Обеспечение работоспособности титановых деталей в условиях фреттинг-коррозии / А.И. Духота // Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.02.04. – К.: КИИГА, 1982. – 24 с.

Масленков С.Б. Стали для высоких температур / С.Б. Масленков, Е.А. Масленкова / справ. в 2-х кн. − Кн. 2. – М.: Металлургия, 1991. – С. 583–586.

Хімко А.М. Фретингостійкість сплаву ВТ-22 з авіаційними матеріалами / А.М. Хімко // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 46. – С. 84–90.

Физико-химические свойства окислов: справ / Г.В. Самсонов, А.Л. Борисова, Т.Г. Жидкова и др. – М.: Металлургия, 1978. – 472 с.

Афтаназів І.С. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням: навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. вищ. навч. закл / І.С. Афтаназів, А.П. Гаврин, П.О. Киричок // І.С. Афтаназів, А.П. Гаврин, П.О. Киричок. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 516 с.

Солонина О.П. Жаропрочные титановые сплавы / О.П. Солонина, С.Г. Глазунов. – М.: Металлургия, 1979. – 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ