ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА АЗОВСЬКОГО Й ЧОРНОГО МОРІВ

Я.І. Мовчан, О.Г. Тарасова, О.С. Богачов, О.В. Бонь, Л.П. Гальперіна, В.А. Гроза, А.В. Литвинюк, Н.В. Мовчан, В.М. Щербина

Анотація


 Розглянуто причини екологічної катастрофи довкілля Чорного та Азовського морів. Розроблено систему екологічної безпеки діяльності в морському басейні.


Ключові слова


довкілля Азовського та Чорного морів; евтрофікація; екологічна безпека; екологічний стан морського довкілля; забруднення; морські та прибережні екологічні системи; природоохоронні заходи; стратегія морської екологічної політики

Посилання


Закон України від 22.03.2001 р. № 2333-III «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів». – Електронний ресурс: www.rada.gov.ua.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році. – К.: Вид-во Раєвського, 2000. − 184 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 році. – Електронний ресурс: www.menr.gov.ua.

Movchan Yaroslav. Black Sea Region: Challenging the Sustainability / Yaroslav Movchan, Oksana Tarasova // Which Forces Are Driving Europe ? − Millennium III Series. − Bucharest-Wienna: Romanian Association for the Club of Rome and the European Support Centre of the Club of Rome. − 2009. – Vol. 17/18. − Р. 103−110.

Загальнодержавна програма «Питна вода України» (2005−2020) − Електронний ресурс: www.rada.gov.ua.

Oil Spill in the Kerch Straight/ Ukraine Post-Disaster Needs Assessment. European Commission, United Nations Environmental Problem, 2008.

Рішення РНБО України «Про заходи забезпечення розвитку України як морської держави. − № 463/2008 від 20.05.2008.

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року. − Електронний ресурс: www.rada.gov.ua.

Marine Litter in the Black Sea Region: A Review of the Problem. Black Sea Commission Publicatiions2007-1, Istanbul, Turkey. − 160 р. – Електронний ресурс: www.blacksea-commission.org.

Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection of the Black Sea, 2006. – Електронний ресурс: www.blacksea-commission.org .

Аналіз впровадження стратегічного плану дій для відновлення та захисту Чорного моря та підготовка звіту про його виконання за період 1996−2006 рр.: Звіт про науково-дослідну роботу УкрНДІЕП. – Електронний ресурс: www.menr.gov.ua

Інвентаризація точкових джерел заб-руднення у межах прибережної смуги Чорного моря та їх ранжування за ступенем впливу на морську екосистему: Звіт про науково-дослідну роботу / УкрНЦЕМ; договір між Мі-ністерство природи та УкрНЦЕМ на створення науково-технічної продукції за № 10.1189.20 від 27 жовтня 2003 р. – Елект-ронний ресурс: www.menr.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ