ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СІРКИ В НАФТОПРОДУКТАХ

С.В. Бойченко, В.Ф. Новікова, В.М. Турчак, Т.В. Медвєдєва

Анотація


 Розглянуто існуючі методи визначення сірки в нафтопродуктах, підвищений вміст якої у відпрацьованих газах автомобілів справляє негативний вплив на навколишнє середовище Описано види ренгенофлуоресцентного випромінювання, їх переваги та недоліки.


Ключові слова


концентрація; методи; навколишнє середовище; нафтопродукти; рентгенофлуоресценція; cірка; спектроскопія

Посилання


Іванов С.В. Сполуки сірки у складі моторних палив. Вплив на навколишнє середовище під час експлуатації транспортних засобів / С.В. Іванов, С.В. Бойченко, Т.В. Медвєдєва // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2005. – № 2. – С. 63–65.

Новиков Е.А. Определение серы в нефтепродуктах. Обзор аналитических методов / Е.А. Новиков // Мир нефтепродуктов. – 2008. – № 4. – С. 21–28.

Большаков Г.Ф. Сероорганические соединения нефти / Г.Ф. Большаков. – Новосибирск: Наука, 1986. – 246 с.

ГОСТ 3877-88. Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе. − М.: Госстандарт, 1988.

ГОСТ 19121-73. Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в лампе. − М.: Госстандарт, 1973.

ГОСТ 1437-75. Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы. − М.: Госстандарт, 1975.

ГОСТ 133280-81. Метод определения микропримесей серы. − М.: Госстандарт, 1981.

Бродский А.Л. Приборное обеспечение современных методов определения микроколичеств серы в нефти и нефтепролуктах / А.Л. Бродский // Мир нефтепродуктов. – 2005. – № 3. – С. 26–27.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ