ВПЛИВ СКЛАДУ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ НА ПРОЦЕС ЇХ АНОДНОГО ОКИСНЕННЯ

В.М. Ледовських, О.Б. Ільчак

Анотація


 Досліджено залежність граничного дифузійного струму анодного окиснення карбонових кислот за реакцією Кольбе від довжини їх вуглеводневого радикала та концентрації розчинів. Показано, що граничний дифузійний струм закономірно спадає в разі розведення розчинів (лінійно) і збільшення вуглеводневого радикала в молекулі карбонової кислоти, через відповідне зменшення коефіцієнта дифузії речовини.


Ключові слова


граничний дифузійний струм; густина струму; деполяризатор; електроокиснення; електросинтез Кольбе; коефіцієнт дифузії; потенціал

Посилання


ГОСТ 5985-79 (СТ СЭВ 3963-83). Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа. − М. : Госстандарт, 1979.

Шашкин П.И. Регенерация отработанных нефтяных масел / П.И. Шашкин, И.В. Брай. – М.: Химия, 1970. – 303 с.

Электрохимия органических соединений / А.П. Томилов, С.Г. Майрановский, М.Я. Фиошин, В.А. Смирнов. – Л.: Химия, 1968. – 600 с.

Електрохимия органических соединений. − М.: Мир, 1976. − 371 с.

Ільчак О.Б. Електрохімічні методи регенерації моторних олив / О.Б. Ільчак, В.М. Ледовських // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми хіммотології». – К.: НАУ, 2006. – С. 121–124.

Ільчак О.Б. Анодне окиснення солей органічних кислот / О.Б. Ільчак, С.О. Зубенко, В.М. Ледовських / Вісник НАУ. – 2008. − №4. – С. 132–136.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ