АНАЛІЗ ЧИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ДІЇ НАДВАЖКОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

А.А. Бєлятинський, С.М. Талах

Анотація


 Виконано числові дослідження міцності плит жорстких аеродромних покриттів у просторовій та плоскій постановках задачі для моделювання ґрунтового простору з включенням бетонних шарів. Отримано параметри для удосконалення спрощених математичних моделей інженерних розрахунків.


Ключові слова


ґрунтовий простір; жорсткі бетонні покриття; згинальний момент; скінченні елементи; розрахунок на міцність

Посилання


СНиП 2.05.08-85 Аэродромы. – М.: Госкомитет СССР по делам строительства, 1985. – 58 с.

Баженов В.А. Метод скінченних елементів у задачах нелінійного деформування тонких та м’яких оболонок / В.А. Баженов, В.К. Цихановський, В.М. Кислоокий. – К.: КНУБА, 2000. – 386 с.

Шимановский А.В. Теория и расчет сильнонелинейных конструкций / А.В. Шимановский, В.К. Цыхановский. – К.: Сталь, 2005. – 432 с.

Цыхановский В.К. Расчет тонких плит на упругом основании методом конечных элементов / В.К. Цыхановский, С.М. Козловец, А.С. Коряк. – К.: Сталь, 2008. − 234 с.

Коренев Б.Г. Расчет плит на упругом основании / Б.Г. Коренев, Е.И. Черниговская. – М.: ГИЛСА и СМ, 1962. – 355 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ