ПОТЕНЦІАЛ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Л.П. Гальперіна, Б.А. Костюковський, Я.І. Мовчан, М.І. Скрипниченко, О.І. Запорожець, С.С. Шумська

Анотація


 Досліджено потенціал скорочення викидів парникових газів на підставі прогнозу розвитку економіки України в комплексі з аналізом регулятивних інструментів та практичних заходів у контексті пріоритетів національного розвитку та забезпечення виконання міжнародних кліматичних зобов’язань України щодо умов на посткіотський період (2012−2020 рр).


Ключові слова


галузевий прогноз; екологічна безпека; енергетична стратегія; макроекономічний прогноз; парникові гази; пом’якшення зміни клімату; скорочення викидів; сценарії розвитку

Посилання


Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. — К.: Інтерпрес ЛТД, 2006.

Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986−2005 рр.) / за ред. В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченка. − К.: НікаЦентр, 2006. − 312 c.

Національний кадастр викидів та поглинання парникових газів в Україні за 1990−2007 рр.// [Електронний ресурс].–Режимдоступу: www.menr.gov.ua

Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – 576 с.

Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку / М.І. Скрипниченко. – К.: Фенікс, 2004. – 256 с.

Секторальні макромоделі прогнозування економіки України / В.М. Геєць, М.І. Скрипниченко, М.П. Соколик, С.С. Шумська // Економіст. – 1998. − №5. – С. 58−68.

Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – 576 с.

Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. − 2008. − №18. − C. 16 − 20.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ