Том 45, № 4 (2010)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
B.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв, В.П. Колотуша, Д.Г. Бабейчук 5-11
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ МЕТОДУ ПЕЛЕНГАЦІЇ НА ОСНОВІ J-КОРЕЛЯЦІЙНОГО ОБРОБЛЕННЯ PDF
В.П. Харченко, А.Г. Сорочан 12-17
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПОШУКУ МОДУЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЕКТНИХ ДАНИХ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
В.М. Синєглазов, С.Г. Кєворков, Раад Карім Кадем 18-22
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАТОРА НАЗЕМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА З ЦИФРОВИМ БЛОКОМ КЕРУВАННЯ PDF
О.А. Сущенко, С.П. Маляров, Р.А. Сайфетдінов, Г.Є. Янкелевич 23-31
КЕРУВАННЯ З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ В ПРОЦЕСАХ, ОПИСАНИХ ПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ З НЕКЛАСИЧНИМИ МЕЖОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ НЕСАМОСПРЯЖЕННОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ PDF
К.К. Гасанов, А.Н. Гасанова 32-37

Аеропорти та їх інфраструктура

ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД ДІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ PDF
А.В. Дзюба, Т.Л. Миронець 143-146
НОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ НА АЕРОДРОМАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
С.С. Дев’яткіна 147-152

Інформаційні технології

МЕТРИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ «РОЗУМІННЯ» ПРОГРАМ PDF
М.Г. Луцький, О.П. Дишлевий 38-46
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МАГНІТНОГО ОСЕРДЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В EDA PDF
В.Ю. Ларін, Є.В. Шкурніков 47-51
МОДЕЛІ СИТУАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЗАПИТАМИ В СИСТЕМАХ «КЛІ-ЄНТ–СЕРВЕР» PDF
В.М. Боровик 52-57
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО PDF
Ю.В. Задонцев 58-62

Сучасні авіаційно-космічні технології

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО СТАНУ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ ЗА НАЯВНОСТІ КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, С.Ю. Богдан 63-70
ІНФУЗІЙНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В.О. Краля, О.М. Джоган, О.П. Костенко 71-75
АНАЛІЗ КОАГУЛЯЦІЇ КРАПЕЛЬ ВОДИ НА ВИХОДІ АВІАЦІЙНОЇ ТУРБОХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ PDF
О.І. Хлистун 76-82
ТРИБОЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВУЗЛА ТЕРТЯ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО МОДУЛЬОВАНОГО СТРУМУ PDF
М.М. Свирид 83-88
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ РЯДІВ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ З ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ PDF
С.В. Єгоров 89-93

Охорона навколишнього середовища

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНОГО ДОВКІЛЛЯ PDF
О.І. Запорожець, Я.І. Мовчан, В.А. Гроза, В.І. Савченко, А.К. Соловейкіна, С.В. Карпенко, Ю.С. Шевченко 94-99
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
Г.О Білявський, А.В. Голод 100-105
АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ ПІСЛЯ РУЙНУВАННЯ В НИХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП PDF
В.О. Повстень, Т.І. Дмитруха 106-111
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
С.В. Бойченко, Ю.В. Зеленько 112-117
ТЕРМОПРУЖНА МОДЕЛЬ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Н.І. Бахова 118-126
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Г.І. Архіпова, А.М. Пушкова, М.В. Яворська 127-129
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗОН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ОКОЛИЦІ АЕРОПОРТУ PDF
І.Л. Государська 130-135
АНАЛІЗ ФОРМУЛ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ АКУСТИЧНИХ ЕКРАНІВ НА ВУЛИЦЯХ PDF
Ю.С. Шевченко 136-142

Хімічні технології, хімотологія

ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕДИМЕНТАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НЬЮТОНА PDF
В.Л. Чумак, М.Р. Максимюк, О.І. Косенко 153-160
КАЛОРИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–O ТА Ni–O–M PDF
Н.О. Шаркіна, О.Б. Ільчак, Т.О. Федорчак 161-164

Фізико-математичні науки

ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ У ФІЗИЦІ PDF
Л.І. Нестеренко, М.М. Логвин, Л.М. Покидько 165-168

Професійна освіта

ПЕРЕДТРЕНАЖЕРНИЙ ЕТАП – ЄДНАЛЬНА ЛАНКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
О.П. Петращук, С.І. Рудас 169-173
ҐЕНЕЗА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
В.В. Приступа 174-178
МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АВІАЦІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
К.О. Поворозник 179-184
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Л.М. Денисюк 185-189


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ