ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ У ФІЗИЦІ

Л.І. Нестеренко, М.М. Логвин, Л.М. Покидько

Анотація


 Розглянуто використання тригонометричних функцій та тригонометричних перетворень для розв’язанні задач з фізики. Наведено тригонометричні поняття, які використовують у різних сферах діяльності.


Ключові слова


міжпредметні зв’язки; тригонометричні перетворення; тригонометричні функції; тригонометрія

Посилання


Слепкань З.І. Дидактика математики: проблеми і дослідження / З.І. Слепкань // Міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. – Вип.16. – С. 63 – 68.

Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированого обучения / А.В. Хуторской. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 383 с.

Раков С.А. Математична освіта: комплексний підхід з використанням ІКТ / С.А. Раков. – Х.: Факт, 2005. – 360 с.

Профільне навчання: теорія і практика: зб. наук. пр. за матеріалами метод. семінару АПН України / відпов. ред. О.Я. Савченко. – К.: Пед. преса, 2006. – 200 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ