МОДЕЛІ СИТУАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ЗАПИТАМИ В СИСТЕМАХ «КЛІ-ЄНТ–СЕРВЕР»

В.М. Боровик

Анотація


 Досліджено модель «клієнтсервер» як систему масового обслуговування з ситуаційними пріоритетами. Визначено метод оптимізації пріоритетів та принципи практичного застосування результатів дослідження в системахі з розподіленим обробленням даних.


Ключові слова


клієнт–сервер; комп’ютерні мережі; марковські процеси; пріоритети

Посилання


Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – К.: Вильямс, 2006. – 1328 с.

Меликов А.З. Телетрафик: Модели, методы, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, В. В. Паладюк. – К.: Політехніка, 2007. – 256 с.

Меликов А.З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, П.А. Рюмшин. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.

Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т. Карпова. – С.Пб.: Питер, 2003. – 304 с.

Петров В.Н. Информационные системы / В. Н. Петров. – С.Пб.: Питер, 2002. – 688 с.

Wolf P. Linear programming in Markov chain / P. Wolf, G.B. Danzig // Operation research, 1963. – Vol.10, No.5. – Р.702–710.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ