ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

B.П. Харченко, І.М. Буцик, О.М. Алєксєєв, В.П. Колотуша, Д.Г. Бабейчук

Анотація


Розглянуто сучасну концепцію керування безпекою польотів, яка показує, що тільки дотримання встановлених правил не є достатнім. Показано необхідність дослідження умов авіаційної діяльності та впровадження заходів для зниження ризиків.

Ключові слова


авіаційна подія; безпека польотів; керування; організація повітряного руху

Посилання


Алєксєєв О.М. Автоматизация процесів керування безпекою польотів в аеронавігаційній системі: дис. канд. техн. наук / О.М. Алєксєєв. – К.: НАУ, 2009. – 272 с.

Аль-Аммори Али. Анализ путей перехода от системной к процессной эффектив-ности перспективных информационно управляющих систем воздушных судов нового поколения / Аль-Аммори Али // Проблемы безопасности полетов: информ. сб. – М.: ВИНИТИ, 2007. – С. 51.

Гузий А. Г. Методология предотвращения авиационных происшествий через активное управление уровнем безопасности предстоящих полетов / А.Г. Гузий, В.В. Онуфриенко // Проблемы безопасности полетов: информ. сб. – М.: ВИНИТИ. – 2006. – № 3.– С. 50.

Гузий А. Г. Концепция предотвращения авиационных происшествий и управление уровнем безопасности полетов / А.Г. Гузий, В.В. Онуфриенко // Тр. об-ва независимых рас-следователей авиационных происшествий. – М.: Полиграф, 2004. – Вып.16. – С. 160–168.

Гузий А.Г. Корпоративная информационно-аналитическая система управления уровнем безопасности полетов и предотвра-щения авиационных происшествий / А.Г. Гузий, Ю.А. Малевинский // Материалы Научных чтений по авиации, посвященных памяти Н.Е. Жуковского. – М.: ВВИА им. H.E. Жуковского, 2004. – С. 8–9.

Гузий А.Г. Методология активного управления уровнем безопасности предсто-ящих полетов в авиакомпании / А.Г. Гузий, В.В. Онуфриенко // Тр. об-ва независимых расследователей авиационных происшествий. – М.: Полиграф, 2005. – Вып. 17. – С. 52–62.

Гузий А.Г. Апостериорная оценка точности и надежности индивидуального и группового экспертного прогнозирования количества авиационных событий в авиакомпании / А.Г. Гузий, А.А. Симак // Проб-лемы безопасности: информ. сб. – М.: ВИНИТИ, 2007. – №7.

Гузий А.Г. Методика промежуточной коррекции прогнозных оценок вероятностных показателей уровня безопасности поле-тов / А.Г. Гузий // Проблемы безопасности полетов: информ. сб. – М.: ВИНИТИ, 2004. – №2.

Гузий А.Г. Методологический подход к экспертному прогнозированию уровня безопасности полетов / А.Г. Гузий, А.А. Чуйко // Проблемы безопасности полетов: информ. сб. – М.: ВИНИТИ, 2006. – №10.

Журавльова Л.А. Концепція системної безпеки як основа дослідження відмовобезпеки системи «повітряне судно–екіпаж–середовище»/ Л.А. Журавльова // Проблеми аеронавігації: тематичний зб. наук. пр. – Кіровоград, 1997. – Вип. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 91–100.

Зубков Б.В. Безопасность полетов: уч. пособие / Б.В. Зубков. – К.: КИИГА, 1983. – 84 с.

Зубков Б.В. Основы безопасности полетов: учеб. пособие для средних специальных учеб. заведений / Б.В. Зубков, Е.Р. Ми-наев. – М.: Транспорт, 1987. – 143 с.

Проактивне керування ризиками за людським фактором у цивільній авіації / О.М. Рева, С.І. Осадчий, О.М. Медведенко, Ю.М. Фоменко // Залізничний транспорт України: наук.-практ. журн. – 2008. – №6. – С. 54–59.

Рекомендации по эксплуатации автоматизированных систем управления воздушным движением. – М.: Воздушный трансп., 1986. – 88 с.

Харченко В.П. Інтеграція засобів діагностики, прогнозування і керування рівнем безпеки польотів / В.П. Харченко, А.Е. Луп-по, О.М. Алєксєєв. – Вісник НАУ. – 2007.– № 2 (32). – С. 43–49.

Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 31.05.2010 №320, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2010 за № 446/17741. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ