ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Г.О Білявський, А.В. Голод

Анотація


 Оцінено значущість екологічного картографування морських акваторій у формуванні екологічних умов у Чорноморському регіоні та рівень забрудненості морських акваторій. Розглянуто найбільш екологічно забруднені регіони.


Ключові слова


забруднення; здоров’я екосистеми; конвенція; охорона; Чорне море

Посилання


Ярошук П. Д. Картографування процесів, що відбуваються на поверхні моря у шельфових зонах / П.Д. Ярошук // Картографія. – 2005. – Вип.10. – С. 206–210.

Єремеєв В.М. Океанографічний Атлас Чорного моря / В.М. Єремеєв, С.В. Сімоненко // Севастополь: Міністерство транспорту та зв’язку, 2009. – С. 272 – 285.

Попов М.А. Картирование биоразнообразия Причерноморского региона Украины с использованием дистанционных данных, реализованное в форме автоматически обнов-ляемого web-сервиса / М.А. Попов, А.А. Козлова, А.Ю. Шелестов // Уч. зап. Таврич. на-ц. ун-та им. В.И. Вернадского. – 2008. –Т.21(60), № 1. – С. 120 – 126.

Станкевич С.А. Оцінювання і картографування біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України на основі багатоспектральних космознімків і гео-інформаційних технологій / С.А. Станкевич, А.О.Козлова // Космічна наука і технологія. – 2007. – Т.13, № 2. – С. 18–24.

Азiмов О.Т. Створення новітніх різномасштабних державних геологічних карт морських акваторій України на основі сучасних комп’ютерних ДЗЗ / ГІС- технологій / О.Т Азi-мов // Національне картографування: Стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003. – С. 38–41.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ