КАЛОРИМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–O ТА Ni–O–M

Н.О. Шаркіна, О.Б. Ільчак, Т.О. Федорчак

Анотація


 Ентальпії змішування сплавів системи Ni – O – M (M – IVb-, Vb,- VIb-метали) вивчені методом калометрії за Т = 1780 К. Показано, що порційні ентальпії змішування для всіх досліджених  систем є негативними величинами. D`Ні  цих сплавів підтверджуються даними, отриманими методом електрорушійної сили з твердим окисним електролітом.


Ключові слова


закон Гесса; метод калориметрії; нікелькисневі розплави; парціальні та інтегральні ентальпії змішування; розкиснювальна здатність

Посилання


Kemori N. Solubility limit and thermodynamic properties of Oxygen in liquid Nickel / N. Kemori, I. Katayama, Z. Kozuka // J. Chem. Thermodynamic. –1981. – Vol. 13, № 3. – P. 313–325.

Хансен М. Структуры двойных сплавов / М. Хансен, К. Андерко. – М.: Метал-лургиздат. – 1962. – Т. 1. – 698 с.; Т 2. – 685 с.

Эллиот Р.П. Структуры двойных сплавов / Р.П. Эллиот. – М.: –Металлургия. –1980. – Т. 1. – 455 с.; Т. 2 – 472 с.

Wriedt H.A. Oxygen in Liquid Iron-Nickel Alloys / H.A. Wriedt, J. Chipman //J.Metals. –1956. – Vol. 8, № 9. – P. 1195–1199.5. Судавцова В.С. Термохимические свойства двойных сплавов системы Ni – O в жидком состоянии / В.С. Судавцова, В.С. Сав-ченко, К.А. Ющенко // Изв. АН СССР. Неорг. материалы. –1990. – Т. 26, № 7. – С. 1775–1778.

Chiang T. The activity coefficient of Oxygen in binary liquid metal alloys / T. Chiang, Y.A. Chang // Met.Trans. B. – 1976. – Vol. 7, № 4. – P. 453–467.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ