МОДЕЛЬ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА

О.І. Запорожець, К.В. Синило

Анотація


 Розглянуто модель струменя відпрацьованих газів авіаційного двигуна на підставі амери-канської моделі Aermod. Визначено висоту спливання струменя за алгоритмом моделі Aermod. Проведено порівняння отриманих результатів з комплексною моделлю НАУ для різних режимів авіаційного двигуна і різної швидкості вітру.


Посилання


Запорожець О.І. Оптимізація процедур експлуатації повітряних суден з метою зниження впливу на навколишнє cередовище: Дис. канд. техн. наук. – К., 1984. – 150 с.

AERMIC. Formulation of the AERMIC MODEL (AERMOD) (Draft), Regulatory Docket AQM-95-01, AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC), 1995.

Бызова Н.Л. Рассеивание примесей в пограничном слое атмосферы. – М.: Гидрометеоиз-дат, 1974. – 190 с .


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ