Том 33, № 3-4 (2007)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОДУЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ PDF
В.П. Харченко, В.А. Лазоренко 3-8
ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАТОРА НАЗЕМНОГО РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
О.А. Сущенко, С.П. Маляров, Р.А. Сайфетдінов, Г.Є. Янкелевич 9-15
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА НА ЙОГО ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Ю.В. Петрова 16-19
НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЧИН АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ PDF
O.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв 20-23
ЗАГРОЗИ І ПОМИЛКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
Volodymyr Kharchenko, Yuriy Chynchenko, Stefan Raychev 24-29
КОНЦЕПЦІЯ ВИВОДУ СИГНАЛЬНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ОБЧИСЛЮВАЧА ЕКІПАЖУ PDF
О.В. Наумов 30-32
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАТИСТИКИ, ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ PDF
С.В. Єгоров 33-35

Інформаційні технології

ПОПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВІДЛІКІВ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ PDF
П.О. Приставка 36-39
КОНФІГУРАЦІЯ АНТЕННИХ РЕШІТОК І ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ PDF
Е.О. Ковалевський 40-43
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ГІПОКСІЇ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ В РАЙОНІ ЕЛЬБРУСУ PDF
П.В. Білошицький, О.М. Ключко, Ю.І. Онопчук 44-50
МОДЕЛІ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Т.В. Німченко 51-57
АРХІТЕКТУРА ЗАСОБІВ РЕДОКУМЕНТУВАННЯ УСПАДКОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.А. Авраменко 58-62

Сучасні авіаційно-космічні технології

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ В УМОВАХ УДАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
В.В. Астанін, М.М. Бородачов, С.Ю. Богдан 63-67
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ЛОПАТКИ ТУРБІНИ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
М.М. Бородачов, Т.В. Доник 68-72
ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ МЕТОДОМ ПОБУДОВИ БІНАРНОГО ДЕРЕВА PDF
О.С. Якушенко 73-76
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНАХ ПАРКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЙ PDF
А.Г. Кучер, Мустафа А.С. Мустафа 77-84
АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ ЕКСПЛУАТАНТА ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В ПЕРІОД ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
І.О. Мачалін 85-89
РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОГРАМ ТА МЕТОДИК ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ НА КОМПЛЕКСНОМУ ТРЕНАЖЕРІ ЛІТАКА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ PDF
Ю.В. Грищенко, О.І. Варченко, В.Д. Гуленко 90-95
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський 96-100
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ PDF
А.М. Хімко 101-104
МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І НАДІЙНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ PDF
В.І. Чепіженко, О.М. Добриденко, В.М. Самотьос, В.О. Волков 105-109

Охорона навколишнього середовища

ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗРАХУНКУ РІВНІВ І КОНТУРІВ ШУМУ ВІД ЛІТАКІВ PDF
О.І. Запорожець, О.О. Картишев, О.А. Чайковська 110-116
АНАЛІЗ ДАНИХ ПРО ТОКСИЧНІСТЬ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Г.М. Франчук, М.М. Николяк 117-120
Особенности применения теории массового обслуживания в агроэкологии PDF
Ю.В. Шмиголь, А.В. Калініченко, В.М. Сакало 121-126
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИЛОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДИСТАНЦІЙНО-ПІЛОТОВАНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ PDF
М.В. Зосімович 127-132
АНАЛІЗ ҐРУНТІВ У ЗОНІ АЕРОПОРТУ КИЇВ PDF
С.М. Маджд, Т.В. Михалєвська, Г.М. Франчук 133-137
ЕКОЛОГІЧНИЙ БАЛАНС ДОВКІЛЛЯ PDF
О.О. Аксьонов 138-141
МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ ПРОСТО ПІДТРИМУВАЛИ І КОНСОЛЬНА БАЛКА В ПОЄДНАННІ З РОЗУМНИМ МАТЕРІАЛ PDF
Vitaly Makarenko 142-150
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ PDF
О.О. Вовк, А.Є. Гай, О.В. Рябчевський 151-158

Аеропорти та їх інфраструктура

РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОДРОМІВ УКРАЇНИ PDF
А.О. Бєлятинський, О.М. Рєзнік 159-160
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НА МЕЖІ ЕЛЕКТРОД-ДІЕЛЕКТРИК PDF
О.М. Зубченко, Л.І. Павлюх 161-165

Фізико-математичні науки

НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ СУПЕРКАВЕРН PDF
В.М. Буйвол, Н.Б. Фоміна 166-170
ПРОЕКТ КОМПАКТНИЙ МЕДІА-ПРИСКОРЮВАЧ ДЛЯ ДВОХ ПОТОКІВ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ЛАЗЕРА НА ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАХ PDF
Viktor Kulish, Olexandr Lysenko, Igor Gubanov, Georgy Vаldenmayer 171-173

Професійна освіта

АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ PDF
А.В. Русаловський, Т.М. Кот, О.В. Кошуков 174-177


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ