Том 22, № 4 (2004)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ КАТАСТРОФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ РІДКІСНИХ ПОДІЙ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ВИБІРКОЮ PDF
В.П. Бабак, В.П. Харченко, Є.А. Знаковська 3-7
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
А.A. Тунік, T.А. Галагуз 8-15
СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ЧАСТОТИ КАТАСТРОФ PDF
В.О. Касьянов, А.В. Гончаренко 16-20
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ КОНФЛІКТУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ І КОРЕЛЯЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОЛЬОТУ ЛІТАКІВ PDF
В.М. Васильєв 21-25
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ PDF
В.Г. Мелкумян 26-28
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ В РЕЖИМІ ТОЧНОГО ПРИВЕДЕННЯ ДО ГОРИЗОНТУ PDF
О.А. Сущенко 29-32
ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК – ДОМІНАНТА РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
Ю.В. Зайцев 33-36

Інформаційні технології

ВПЛИВ ПОХИБОК ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ УПРАВЛІННЯ В АПАРАТАХ “ШТУЧНА НИРКА” НА ЕФЕКТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕМОДІАЛІЗНОГО ІНДЕКСУ ДОЗИ PDF
І.Ф. Бойко, С.Т. Поліщук 37-40
ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНОЇ АНАЛОГОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ СТАРІННЯ PDF
В.І. Олійник, Є.І. Олійник, В.М. Шмаров 41-45
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
М.О. Петрище 46-49

Сучасні авіаційно-космічні технології

НОВА МОДЕЛЬ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
В.М. Дихановський 50-54
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ЦІЛЬОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Самков, В.П. Климчук 55-60
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК МВ6001 У ЛІВАНІ PDF
Эль Хожайри Хуссейн 61-64
ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛОПАТЕЙ ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА ПРИ ОЦІНЦІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОГВИНТОВИХ ДВИГУНІВ PDF
М.В. Купчик 65-68
КІНЕТИКА ЗМІНИ СКЛАДОВИХ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ ПРИ ТЕРТІ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ PDF
В.І. Маленко 69-74
МОДЕЛЬ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРУМУ ЗРУШЕННЯ ЯКОРЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЛЕ PDF
Т.П. Бондарук, Ю.Т. Гуз, Т.А. Сіткевич, М.В. Терехова 75-79
ЕЛЕКТРОСТАРТЕРНИЙ ПУСК АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ І ГАЗОТУРБІННИХ ПРИВОДІВ PDF
І.М. Іщенко, Ю.Т. Гуз, Т.А. Сіткевич 80-83

Аеропорти та їх інфраструктура

СПОЛУКИ СІРКИ В СКЛАДІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
Т.В. Медвєдєва, С.В. Іванов, С.В. Бойченко 84-87
МОДЕЛЬ СТРУМЕНЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА PDF
О.І. Запорожець, К.В. Синило 88-91
МЕТОДИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ І СПОРУД НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РИЗИКІВ PDF
Ю.В. Верюжський 92-98
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ АЕРОПОРТУ PDF
І.А. Зеленков, Ю.П. Мисюк 99-102
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ”ПІДВАЛИНИ – СПОРУДА” PDF
Н.О. Сирота 103-107
МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТЬ НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
О.М. Шевченко 108-111
ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ОЦІНКУ БЕЗПЕЧНОСТІ БУДІВЕЛЬ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Є.А. Бакулін 112-115
ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СТРИЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ АНГАРІВ PDF
В.С. Горбатов, В.М. Першаков, Г.В. Таран, М.В. Шевчук, А.С. Корнієнко 116-121
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ НА РОЗТЯГ PDF
Т.І. Матченко, О.С. Рожновська 122-127
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПЛАСТИНЧАСТИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Я.О. Слободян, А.В. Гузь, Ю.С. Кудря 128-130
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ НА НЕЛІНІЙНО ДЕФОРМОВАНІЙ ОСНОВІ PDF
Я.О. Слободян, А.І. Білеуш, О.О. Євтодій, Н.П. Шаравара 131-133
АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
М.С. Барабаш 134-137
МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНОГО АНІЗОТРОПНОГО ҐРУНТОВОГО ПІВПРОСТОРУ PDF
В.К. Цихановський, В.А. Соколовська 138-145
МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ГЛИБОКИХ КОТЛОВАНІВ PDF
В.А. Соколовська 146-150
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВТРАТ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ ТА КОНДИЦІЙНОСТІ БЕНЗИНУ PDF
С.В. Бойченко, С.В. Іванов, Л.А. Федорович, Л.М. Черняк 151-154
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЗМІН В ПАЛИВАХ ПРИ ЗБЕРІГАННІ PDF
О.Л. Матвєєва, С.Л. Столінець 155-160
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
С.В. Бойченко, Н.М. Кучма 161-164
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ МАСТИЛ НА ЕТАПАХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
С.С. Дровнін, В.Г. Демидко, А.Й. Пашинський 165-170

Фізико-математичні науки

НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ КЛАСІВ ОПЕРАТОРАМИ СТЕКЛОВА PDF
В.К. Репета, Л.А. Репета 171-175


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ