Том 46, № 1 (2011)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ГРАФОАНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда 5-17
МЕТОД СИНТЕЗУ «ЯКОСТІ» ЗАВДАННЯ КЕРУВАННЯ СКЛАДНОЮ НЕЛІНІЙНОЮ ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ У «ВЕЛИКОМУ» PDF
С.В. Павлова, B.В. Павлов, В.І. Чепіженко 18-23
ЗАСТОСУВАННЯ СТРУМИННИХ ЦИФРОВИХ ПРИЛАДІВ ПНЕВМОНІКИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ PDF
І.А. Кравець, О.М. Воробйов 24-26
КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ЧУТЛИВИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛОКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕСТАБІЛЬНОЇ ФОРМИ PDF
Ю.А. Авер’янова, A.А. Аверьянов, Ф.Й. Яновський 27-33
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АЕРОДРОМНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ В УКРАЇНІ PDF
Ю.В. Чинченко 34-38
МЕТОД ПРИСКОРЕНОЇ ПОБУДОВИ КАРТОГРАФІЧНОГО ФОНУ НА ЕКРАНІ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ PDF
Н. М. Лобанчикова, С. М. Креденцар 39-45
ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНАЖЕР СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ PDF
І.В. Остроумов 46-51
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.А. Сущенко 52-59
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ICAO, ЄВРОКОНТРОЛЮ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ АЕРОНАВІГАЦІЇ PDF
О.Є. Луппо, Л.Ю. Гузенко, В.О. Пусь 60

Сучасні авіаційно-космічні технології

РОЗРОБЛЕННЯ КЕРАМІЧНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ PDF
О.П. Уманський, А.Г. Довгаль, В.І. Cубботін, О.Д. Костенко 65-71
ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ ВИКОРИСТАННЯ МОТОРНИХ І ТРАНСМІСІЙНИХ ОЛИВ PDF
О.А. Тамаргазін, О.М. Білякович, К.В. Богайська 72-75
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДВОФАЗНОЇ СТРУМИННОЇ ТЕЧІЇ ПІД ЧАС КАПІЛЯРНОГО КОНТРОЛЮ PDF
А.М. Овсянкін, Є.О. Шквар, В.Г. Демидко, Т.В. Козлова 76-83
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТЕЧІЙ ПРИМЕЖОВИХ ШАРІВ МАСТИЛА В ТРИБОКОНТАКТІ КОВЗАННЯ PDF
О.У. Стельмах 84-95
WEAR RESISTANCE OF MATERIALS UNDER REVERSAL AND ONE-DIRECTED FRICTION SLIDING
Аndriy M. Khimko, Vitaliy O. Kralya, Oleksander Y. Yakobchyk, Margaryta S. Khomenko 96-100
ВПЛИВ ПОШКОДЖЕНЬ ПЕРЕДНЬОЇ КРОМКИ КРИЛА НА ІНТЕГРАЛЬНІ АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСУЧОЇ ПОВЕРХНІ PDF
Д.О. Шевчук, О.Г. Щербонос, Р.В. Остафійчук 101-106
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.Л. Матвєєва, Т.В. Михалевська 107-111
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
Ю.В. Брусило, Т.Ю. Крамаренко 112-116

Аеропорти та їх інфраструктура

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ТА ҐРУНТОВОГО ПІВПРОСТОРУ PDF
В.К. Цихановський, Д.Е. Прусов, В.К. Тарасенко 117-122
НОРМУВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ НА АЕРОДРОМАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
С.С. Дев’яткіна 123-130
РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМАЦІЙ ЗСУВУ PDF
С.М. Талах, К.І. Козловець 131-138

Охорона навколишнього середовища

НОРМУВАННЯ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, О.В. Сидоров 139-143
ТЕПЛОВА МОДЕЛЬ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
Н.І. Бахова 144-158

Професійна освіта

LANGUAGE TESTING IN AVIATION
Olena Petrashchuk 159-167
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АУДІЮВАННЯ PDF
О.Ю. Бочкарьова 168-163
TEACHING OF DISCIPLINE "SYSTEMS OF AVIATION TELECOMMUNICATIONSS" IN ENGLISH
Andriy Grekhov, Yuriy Barabanov 164-174
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Н.М. Гридасова 175-179
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ PDF
О.М. Питель 180-187
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ PDF
Д.В. Єнигін 188-192


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ