Том 36, № 3 (2008)

Зміст

Сучасні авіаційно-космічні технології

КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТАРІЮЧОГО ПАРКУ ДВИГУНІВ Д-30КП НА ЛІТАКАХ ІЛ-76 PDF
А.А. Иноземцев, Н.С. Кулик, А.В. Тарасенко, В.И. Чернов 3-16
АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШІТОК ПРОФІЛІВ З ГАЗОМЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ PDF
Ю.М. Терещенко, В.М. Дихановський, І.Ф. Кінащук 17-23
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОПРОВІДНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
О.А. Тамаргазін, Н.Г. Науменко 24-27
ЗМІНА АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ОБТІКАННІ ПРОФІЛЮ НА ВЕЛИКИХ КУТАХ АТАКИ PDF
Є.П. Ударцев, О.С. Рибальченко, О.Г. Щербонос 28-31
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСЗВУКОВОГО СТУПЕНЯ ОСЬОВОГО КОМПРЕСОРА З ДВОРЯДНИМИ ЛОПАТКОВИМИ ВІНЦЯМИ РОБОЧОГО КОЛЕСА ТА НАПРЯМНОГО АПАРАТА PDF
Ф.І. Кірчу, П.І. Кірчу, Ю.Ю. Терещенко 32-38
МОДИФІКАЦІЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОФІЛІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ PDF
О.М. Переверзєв, Т.Е. Пашинський, О.В. Бондар 39-43
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ ЛІТАКА «АНАТРА-2» PDF
В.В. Юхачев, Є.П. Ударцев, Д.В. Добровольський 44-47
АНАЛІЗ СТРУКТУР МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕСТАЦІОНАРНИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ PDF
В.Г. Жила 48-51
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ В УКРАЇНІ PDF
В.В. Шмаков, В.О. Іванюк, А.Г. Єрилкін 52-53
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРОРИСТИЧНИХ ВИБУХІВ НА БОРТУ ЛІТАКА PDF
С.Д. Войтенко 55-59
НАПРУЖЕНИЙ СТАН ЛОПАТКИ ВІД ІНЕРЦІЙНИХ СИЛ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ОБЕРТАННІ PDF
Т.В. Доник 60-63

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ІМОВІРНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДХИЛЕНЬ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ ВІД ЗАДАНОГО ЕШЕЛОНУ ПОЛЬОТУ PDF
В.П. Харченко, І.В. Остроумов 64-67
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РУЧНОГО ТА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ВІДХИЛЕННЯМ ВЕКТОРА ТЯГИ ДИРИЖАБЛЯ НА ЕТАПІ ЗЛЬОТУ PDF
В.П. Гусинін, А.В. Гусинін, О.М. Тачиніна 68-72
ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ню-СИНТЕЗУ PDF
А.А. Тунік, К.В. Мельник 73-84
НЕБІНАРНЕ ПОПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВІДЛІКІВ ГЛАДКИХ ФУНКЦІЙ ЛІНІЙНИМИ ОПЕРАТОРАМИ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ PDF
П.О. Приставка 85-89
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
О.Є. Луппо, Ю.В. Чинченко 90-94
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СУПУТНИКІВ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ ВИЗНАЧЕНЬ PDF
Е.О. Ковалевський 95-98
ПРАПОРИ КАТАСТРОФ В ЕТІОЛОГІЇ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ PDF
О.М. Рева, О.М. Медведенко, М.Ф. Михайлік 99-107
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА PDF
О.А. Сущенко, Д.О. Луцко, Є.О. Єрмакова 108-113
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ОПЕРАТОРА ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРИСТИК ВХІДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ PDF
Н.М. Шибицька, Г.А. Тимофієва 114-118
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ШАРНІРНИХ МОМЕНТІВ НА КЕРМОВИХ ПОВЕРХНЯХ АЕРОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
П.В. Артамонов 119-120

Охорона навколишнього середовища

ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ТА ЗА МЕЖАМИ АЕРОПОРТУ PDF
О.І. Запорожець, Л.А. Загурська, К.В. Синило 121-125
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОСТУПЕНЕВИХ РІЗНОШВИДКІСНИХ ГІДРОЦИКЛОНІВ PDF
В.О. Михайлюк, В.І. Тюрін 126-130
ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова 131-134
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ PDF
О.С. Тітова, З.В. Грушак, В.В. Трачевський 135-138
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
О.І. Запорожець, В.А. Глива, А.В. Лук’янчиков 139-142
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИМИ КОМП'ЮТЕРАМИ PDF
Н.Б. Римар-Щербина 143-145
СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ НА ЕЛЬБРУСІ PDF
Ю.М. Онопчук, П.В. Білошицький, О.М. Ключко 146-155

Аеропорти та їх інфраструктура

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ТЕРМОГРАМИ ПОВЕРХНІ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ PDF
М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко, О.Б. Деркачов, І.А. Рутковська 156-159
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО СПОРУД КАРКАСНОГО ТИПУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ PDF
М.С. Барабаш, Т.Л. Дармороз 160-162
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ТЕРТЯ ПЛАСТИНИ З ПОЗДОВЖНІМИ МІКРОБОРІЗДКАМИ ТА ТОНКИМ ЕЛАСТИЧНИМ ПОКРИТТЯМ PDF
В.І. Коробов, Н.О. Клешня 163-168
ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ PDF
В.В. Єфименко, Т.Т. Мороз, С.В. Єфіменко 169-171

Інформаційні технології

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
С.Ф. Філоненко, І.К. Корнієнко, Т.М. Косицька 172-182
ОБЛАСТІ ЗАХОПЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СТОХАСТИЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ ВИМІРЮВАЧІВ НЕЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ PDF
С.О. Шматок, О.С. Шматок 183-187
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОГОДЖЕНОСТІ МАТРИЦІ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ PDF
К.Б. Круковський-Сіневич, О.Ф. Полегенько 188-190
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕНЕДЖЕРА КРЕДИТНОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ PDF
М.В. Зосімович, К.В. Молодецька 191-195

Фізико-математичні науки

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН PDF
В.В. Новиков, Б.Я. Корниенко, А.А. Сомлев 196-200
АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФАЗОВИХ ГОЛОГРАФІЧНИХ ҐРАТОК PDF
Є.О. Тихонов, В.О. Івашкін 201-204

Хімічні технології, хімотологія

ЗНЕШКОДЖЕННЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ АДСОРБЦІЄЮ НА ПРОТИГАЗНОМУ ВУГІЛЛІ PDF
О.М. Заславський, О.П. Кобулей 205-208

Професійна освіта

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ PDF
М.М. Логвин, Л.І. Нестеренко, Д.К. Закалашнюк 209-213
ДЕЩО З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ДИСЦИПЛІН МЕТРОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Ю.К. Поліщук 214-218


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ