Том 23, № 1 (2005)

Зміст

Інформаційні технології

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА PDF
В.П. Бабак, П.М. Павленко 3-6
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ НАДХОДЖЕННЯ СИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЕКВІДИСТАНТНОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕШІТКИ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
М.А. Віноградов, Ю.Н. Правик 7-12
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДВІЙКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПАРАФАЗНИМ КОДОМ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
І.А. Жуков, В.О. Гуменюк 13-18
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ PDF
В.С. Єременко, Ю.В. Вітрук 19-22

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МОДЕЛЮВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДЕРЕВА РИЗИКУ І МОДЕЛЮВАННЯ РІДКІСНИХ ПОДІЙ PDF
В.П. Харченко, Є.А. Знаковська 23-26
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ СТОХАСТИЧНО ПРОГНОЗОВАНИМ КОНФЛІКТАМ У ПОВІТРЯНОМУ РУСІ PDF
В.М. Васильєв 27-34
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБУРЕНЬ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПОТОЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко 35-41
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ PDF
С.А. Закора 42-47
ТОПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЯКОСТІ КЕРОВАНОЇ АЕРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛІТАКА PDF
С.В. Павлова 48-54
АНАЛІЗ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАТОРІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ НАВІГАЦІЇ В УМОВАХ ГРАДУ PDF
І.М. Браун, Ф.Й. Яновський 55-59

Сучасні авіаційно-космічні технології

ВПЛИВ В’ЯЗКОСТІ ПОТОКУ НА РЕЖИМИ ЗАПИРАННЯ РЕШІТКИ ТОНКИХ ПЛАСТИН PDF
Л.Г. Волянська, І.М. Антонюк, С.М. Ковальчук, Ю.Ю. Терещенко, Д.В. Шарлай 60-63
МОНІТОРИНГ ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
В.П. Зінченко, Н.П. Зінченко 64-73
ПОГЛИНАННЯ ЗВУКУ В РОЗЧИНАХ ПОБЛИЗУ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗШАРУВАННЯ PDF
В.С. Сперкач, О.Д. Альохін, О.І. Білоус 74-76
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ ПОВІТРЯ З ВІДСІКУ PDF
В.Д. Доник 77-81
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАКОКСУВАННЯ РОБОЧИХ ПАЛИВНИХ ФОРСУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ PDF
Ю.М. Чоха, О.П. Федорчук 82-83
ДИНАМІЧНА ПЛАЗМОВА ОБРОБКА І НЕСТАЦІОНАРНЕ НАГРІВАННЯ ПОВЕРХНІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ІМПУЛЬСНОЮ АТМОСФЕРНОЮ ПЛАЗМОЮ PDF
С.В. Головятинський 84-87
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ RC-ПІЛОТІВ БЕЗПIЛОТНИХ МIКРОЛІТАКІВ PDF
М.П. Матійчик 88-93
ВПЛИВ ПОДОВЖНІХ МІКРОБОРОЗДОК НА ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ТЕРТЯ ПЛАСТИНИ PDF
В.І. Коробов, Н.О. Клешня 94-96
УТОМА КЛЕЄЗВАРНИХ І ЗАКЛЕПОЧНИХ З’ЄДНАНЬ, ОБРОБЛЕНИХ АНТИКОРОЗІЙНИМИ ЗАХИСНИМИ СПОЛУКАМИ PDF
М.В. Карускевич, О.М. Карускевич, Т.П. Маслак 97-100
НЕЛІНІЙНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ PDF
О.А. Вишневський, О.С. Давидов 101-104
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ВАГОМИХ ЧАСТИНОК У ЗАВИХРЕНОМУ ПОТОЦІ ГАЗУ PDF
А.М. Антонов, Г.М. Франчук, О.В. Хорошилов, Є.О. Бовсуновський 105-108
КОРЕГУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ ПОЛЬОТУ PDF
О.М. Папченко 109-111
СПОСІБ ОЦІНКИ ЗАПАСУ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОМПРЕСОРА ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
І.Ф. Кінащук, Ф.І. Кірчу, Сунь Гаоюн 112-114
ЯКІСНА ОЦІНКА УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Боузаієнне Меккі бен Салем 115-119
ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ТРАНСМІСІЙНИХ ОЛИВАХ PDF
А.В. Захарченко 120-125
ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВИХ ЕЖЕКТОРІВ У ВИХІДНИХ ПРИСТРОЯХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
С.П. Оніщенко 126-129

Аеропорти та їх інфраструктура

ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
В.М. Першаков, С.С. Виноград, О.Ю. Гребенюк, Д.В. Скалова, А.С. Феш 130-133
ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ДЕЯКИХ МАРОК СУЧАСНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
С.В. Бойченко, І.І. Войтко, А.М. Ластовець, В.М. Скрипка 134-135
ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕНЗИНІВ КАТАЛІТИЧНИМ ГІДРУВАННЯМ ФРАКЦІЙ РИФОРМІНГУ PDF
Є.В. Кравченко, Б.Ф. Кочірко, В.Л. Деркач, С.В. Бойченко 136-139
ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНУ КАТАЛІТИЧНИМ ГІДРУВАННЯМ БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛ-КСИЛОЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ PDF
Д.О. Гуцуляк, Б.Ф. Кочірко, С.В. Бойченко 140-139
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОТУЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ ЗІ ЩІЛЬНІСТЮ ЗАБРУДНЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА АТОМНОМУ РЕАКТОРІ PDF
В.І. Применко, Б.Т. Канунніков, О.П. Жижченко, В.К. Пастухов, В.А. Лук’янчиков 144-147
ВИЗНАЧЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АЕРОПОРТУ З ОБМЕЖЕННЯМИ ПО АВІАЦІЙНОМУ ШУМУ PDF
О.І. Запорожець, О.В. Коновалова 148-152
ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕСТИЦИДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОБІОНТІВ PDF
В.М. Ісаєнко, К.О. Давидова, О.А. Гетнаревич 153-155
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАСТИЧНИХ ЗОН БІЛЯ ВЕРШИНИ ТРІЩИНИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАДАНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Т.І. Матченко, В.А. Тертична 156-159
АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ І ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ У РАДІАЦІЙНИХ ПОТОКАХ PDF
Т.І. Матченко, Я.В. Радецька, П.Т. Матченко 160-166
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ БУДИНКІВ, ЕКСПЛУАТОВАНИХ В УМОВАХ АГРЕСИВНИХ ВИРОБНИЧИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Є.А. Бакулін 167-171
РОЗРОБКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ КРИВИХ І КІНЕМАТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
О.В. Василевський 172-174
ХІМІКО-ТЕРМОДИНАМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ PDF
О.Л. Матвєєва, О.С. Тітова, Л.М. Курок 175-181
ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У МАЛИХ РЕВЕРБЕРАЦІЙНИХ КАМЕРАХ НА ГУМОВИХ ПОЛОТНАХ PDF
О.О. Козлітін, В.М. Макаренко, Л.Г. Плохіх 182-184

Хімічні технології, хімотологія

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ СТРУКТУР PDF
С.В. Іванов, В.В. Трачевський, О.С. Тітова, З.В. Грушак, Л.А. Зозуля 185-187
ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІНОГЕРМЕТИКУ НА ОСНОВІ МАКРОДІІЗОЦІАНАТУ PDF
С.В. Іванов, Л.Д. Масленнікова, З.В. Грушак 188-191
РОЗРАХУНОК ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЦЕОЛІТНИХ ФАЗ У МОРДЕНІТ-КЛИНОПТИЛОЛІТНИХ ПОРОДАХ PDF
А.Д. Кустовська 192-197
УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ PDF
Л.Д. Масленнікова, С.В. Іванов, Н.В. Столярова 198-201
ВПЛИВ МЕТОДУ ПРИГОТУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ZnO/MgO НА ЇХ АКТИВНІСТЬ В ОКИСНЕННІ СО PDF
П.Є. Стрижак, О.З. Діденко, Г.Р. Космамбетова, В.І. Гриценко, І.О. Слободянюк 202-206
КАТАЛІТИЧНИЙ CИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ТА ЇХ АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
В.О. Хаврусь, М.К. Луньов, П.Є. Стрижак, О.П. Філіппов, С.Я. Дригибка 207-210

Фізико-математичні науки

ЕВОЛЮЦІЯ НЕСФЕРИЧНИХ ПОРОЖНИН У РІДИНІ PDF
В.М. Буйвол 211-214
НЕПРЯМИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ PDF
В.П. Денисюк, А.А. Світлична 215-218

Стратегія економічного розвитку

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Р.М. Федоренко, В.М. Казак 219-225


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ