Том 4, № 57 (2020)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ПРИРОДНІЙ ЕКОСИСТЕМІ: КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА PDF
Elena Margineanu 9-14
СФЕРА Й ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В АВІАЦІЇ PDF
Юрій Ігорович Пивовар, Ольга Ігорівна Сторощук, Олександр Володимирович Дирієнко 15-26
КІБЕРБЕЗПЕКА В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ ТА ІСНУЮЧІ ВИКЛИКИ PDF
Vladimer Svanadze 27-33

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ PDF
Іван Лук`янович Бородін, Іван Григорович Близнюков 34-40
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ PDF
Ігор Іванович Кузьмич, Іван Ігорович Кузьмич 41-46
ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова 47-51
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Альона Володимирівна Яценко 52-59
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ PDF
Людмила Олександрівна Шапенко, Ірина Степанівна Мельничук 60-66

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Олександр Павлович Мандрика, Марія Іванівна Рустамова 67-74
АДМІНІСТРАТИВНЕ УРЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: НА ПРИКЛАДІ СТ. 485 МКУ PDF
Юрій Дем`янович Кунєв, Карина Костянтинівна Лівінська 75-82
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ТА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ PDF
Ксенія Сергіївна Токарєва 83-88
МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова, Богдана Сергіївна Літвінчук 89-95
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ірина Петрівна Устинова, Андрій Ренатович Кузьмін 96-102

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Тетяна Анатоліївна Дорошенко 103-109
ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Вадим Михайлович Вишновецький, Ілона Юріївна Гуцал 110-116
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ PDF
Богдан Сергійович Щербина, Ольга Олегівна Бузун 117-121
КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Валерія Вікторівна Філінович 122-127
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Михайлівна Ямненко, Руслан Миколайович Овчінніков 128-134

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЗМІШАНОГО АРБІТРАЖУ PDF
Valentyna P. Kozyreva, Dmytro S. Kostiuchenko 135-142
СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) PDF
Лариса Василівна Мілімко, Дмитро Володимирович Крейцман 143-149
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Інна Володимирівна Поліщук 150-155

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

КІБЕРБЕЗПЕКА РАДІАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ, РЕГЛАМЕНТНІ ВИМОГИ ТА СТАН ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Петро Дмитрович Біленчук, Микола Іванович Малій, Наталія Іванівна Сватюк, Олеся Іванівна Симканич 156-162
ПРО ДЕЯКІ НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова, Ірина Феофанівна Літвінова 163-168
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ДЕФІНІЦІЙ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ АСПЕКТИ PDF
Тетяна Давидівна Лисько, Юлія Євгенівна Рєпкіна 169-174
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОНОМІЇ ПАЦІЄНТА В УКРАЇНІ PDF
Софія Яківна Лихова 175-181
ЯКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД PDF
Natalya O. Semchuk, Diana I. Timush 182-187

ПРАВОВА ОСВІТА

РОЛЬ ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Olga V. Voronova, Valeriia V. Filinovych 188-193

РЕЦЕНЗІЇ

ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕРУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Петро Дмитрович Біленчук, Юлія Олександрівна Ланцедова 194-195
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний, Людмила Олександрівна Шапенко 196-197


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949