Том 52, № 3 (2012)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЗІР’Я НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКІВ GPS, GLONASS, GALILEO PDF
В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська 5-8
МОДЕЛЮВАННЯ СУПУТНИКОВОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ADS-B ПОВІДОМЛЕНЬ PDF
В.П. Харченко, Ю.М. Барабанов, A.M. Грехов 9-14
ВІРТУАЛЬНІ ЕЙНШТЕЙНІВСЬКІ СИЛОВІ ПОЛЯ В СИНЕРГІЇ НАВІГАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СКЛАДНИХ ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
В.И. Чепиженко, В.В. Павлов, С.В. Павлова 15-27
ІМІТАТОР ПСИХОТРОПНИХ ОЗНАК АВІАЦІЙНОЇ ПОДІЇ – ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
В.В. Горбунов 28-31
СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ КУЛЬ-ЗОНДІВ PDF
В.І. Чигінь, О.П. Красюк, В.Д. Смичок 32-35
СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У ВІДМОВНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
В.М. Казак, Л.В. Новачук 36-42
СИНТЕЗ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З СОНЯЧНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ УСТАНОВКОЮ PDF
В.М. Казак, О.К. Горбач 43-51
СТУПІНЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ БАГАТОРІВНЕВУ СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ PDF
М.В. Куклінський, Т.В. Холявкіна 52-56
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ У РАЙОНІ АЕРОДРОМУ PDF
Ю.В. Чинченко, С.Т. Поліщук 57-63
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ H-СИНТЕЗУ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.А. Сущенко 64-68
ВТОРИННА ОБРОБКА НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О.П. Сушич 69-72
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СЕКТОРІВ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ ЄВРОКОНТРОЛЮ PDF
О.Є. Луппо, О.В. Глушко, Д.М. Долматова 73-77
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРОБУДУВАННЯ PDF
Н.В. Апенько 78-81

Інформаційні технології

КРОСПЛАТФОРМЕННА ТЕХНОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ПОТОКОВОГО ВІДЕО НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ PDF
П.О. Приставка, А.В. Ассаул 82-86
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ВІДСОТКА СТИСНЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРІВ PDF
П.О. Приставка, М.О. Рябий 87-93
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Н.М. Сидорова 94-100

Сучасні авіаційно-космічні технології

ВПЛИВ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
С.Ф. Філоненко, Т.В. Німченко 101-108
ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КАВІТАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
О.С. Пузік, М.М. Глазков, В.Г. Ланецький, Г.Й. Зайончковський, Т.В. Тарасенко 109-113

Аеропорти та їх інфраструктура

БЕЗКАРКАСНІ БУДІВЛІ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
В.М. Першаков, О.К. Луценко, Т.О. Петрова, О.С. Соловйов 114-118
МАЛІ АРХІТЕКТУРНІ ТА СКУЛЬПТУРНІ ФОРМИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ PDF
B.А. Зеленкова 119-122

Охорона навколишнього середовища

ТЕОРІЯ АКТИВНИХ ЗІТКНЕНЬ У ПРОЦЕСАХ ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ ДОМІШОК У ВОДНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В.В. Березуцький 123-125
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ РОСЛИН В УМОВАХ ВПЛИВУ СТРЕСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЗАЛИШКОВОЇ РАДІОАКТИВНОСТІ PDF
О.М. Тихенко, О.М. Міхєєв 126-130
ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУБМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ PDF
Н.М. Кічата, В.М. Заплатинський 131-134
ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ НЕ ЕКСПЛУАТОВАНОГО АЕРОПОРТУ PDF
Olga Shtyka, Tetiana Bilyk 135-139
ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ PDF
Г.І. Архіпова, Ю.С. Макаренко 140-142

Хімічні технології, хімотологія

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРНО-ГРУПОВИЙ СКЛАД ПРЯМОГОННИХ ФРАКЦІЙ НАФТ РОДОВИЩ ІРАКУ PDF
С.В. Бойченко, Ибрагим Асаад М. Али 143-147
ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНА СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУЛЕРЕНУ ЯК ПРИСАДКИ PDF
С.В. Іванов, В.В. Єфименко, О.В. Єфіменко 148-150
ПЛАЗМОХІМІЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИХ МЕМБРАН PDF
В.В. Трачевський, К.І. Молозовенко, М.В. Зінченко 151-153

Біотехнології

ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА SCHIZOPHYLLUM COMMUNE PDF
А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька 154-159

Професійна освіта

ТЕСТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОВНИХ ВИМОГ ІСАО PDF
Olena Petrashchuk 160-163
ТЕСТУВАННЯ ЯК ВИД КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Т.І. Харламова 164-169
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСПЕТЧЕРА-ІНСТРУКТОРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ PDF
Л.С. Немлій 170-173


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ