ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КАВІТАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

О.С. Пузік, М.М. Глазков, В.Г. Ланецький, Г.Й. Зайончковський, Т.В. Тарасенко

Анотація


 За експериментальними даними побудовано залежності, які дають змогу отримати відомості щодо пропускної спроможності отворів і насадків для застосування в арматуробудуванні. Запропонований кавітаційний підхід дозволяє визначати коефіцієнт стискання за побудованими витратними характеристиками.


Ключові слова


дросель; кавітаційне витікання; коефіцієнти витрати; насадок

Посилання


Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах / Б.Б. Некрасов. - М.: Машиностроение, 1967. - 368 с.

Федоткин И.М. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности / И.М. Федоткин, И.С. Гулый. - К.: Полиграфкнига, 1997. - 840 с.

Глазков М.М. Кавитация в жидкостных системах воздушных судов: учебное пособие / М.М. Глазков, В.Г. Ланецкий. - К.: КИИГА, 1987. - 64 с.

Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления / А.Д. Альтшуль. - М.: Недра, 1982. - 224 с.

Гідрогазотермодинаміка: навч. посіб. / В.М. Бадах, М.М. Глазков, Ю.С. Головко та ін.; за ред. Г.Й. Зайончковського. - К.: НАУ-друк, 2009. - 352 с.

Патент України на корисну модель № 43544 Кавітаційний спосіб визначення коефіцієнтів стиснення і швидкості струменя рідини при витіканні крізь отвори і насадки / М.М. Глаз-ков, В.Г. Ланецький. - Від 25.08.09. Бюл. № 16.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ