ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ НЕ ЕКСПЛУАТОВАНОГО АЕРОПОРТУ

Olga Shtyka, Tetiana Bilyk

Анотація


 Розглянуто проблему забруднення ґрунтів на території, що раніше використовувалася для потреб авіаційного транспорту. Наведено результати оцінки вмісту важких металів у ґрунтах. Виявлено зональне забруднення ґрунтів важкими металами Pb, Cd, Cu. Території віднесено до помірно забруднених.


Ключові слова


аеропорт; забруднення ґрунтів; важкі метали

Посилання


Grigalaviciene I. The accumulation of heavy metals Pb, Cu and Cd at roadside forest soil / I. Grigalaviciene, V. Rutkoviene, V. Marozas // Polish Journal of Environmental Studies. – 2005. – Vol. 14. N 1 – P. 109-115.

Analysis of heavy metals concentration in soil and litchens from various localities of Hosur road, Bangalore, India / A. Begum, M. Ramaiah, Irfanulla Khan and others // E-Journal of Chemistry. – 2009. – N 6 (1). – P. 13-22.

Heavy metal contamination of roadside soil of Northern England / K.F. Akbar, W.H.G. Hale, A.D. Headley, M. Athar // Soil and Water Resourses. – 2006. – N 4. – P. 158-163.

Сердюк С.Н. Диагностика загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова индустриально-урбанизированных территорий / С.Н. Сердюк // Екологія та ноосфера. – 2007. – T. 19, № 1-2. – C. 133-138.

Analysis of Soil Heavy Metal Pollution and Pattern in Central Transylvania / I. Suciu, C. Cosma, M. Todica, D. Sorana and others // International Journal of Molecular Sciences. – 2008. – N 9. – P. 434-453.

Мислива Т.М. Забруднення важкими металами ґрунтового і рослинного покриву парково-рекреаційних ландшафтів м. Житомира / Т.М. Мислива // Аграрний вісник При-чорномор’я. – 2011..– № 57. – С. 4-12.

Паньків З. Забруднення важкими металами ґрунтів міста Бурштин Івано-Франківської області / З. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2007. – №. 34. – С. 189-192.

Тітенко Г.В. Особливості просторового розподілу валових і рухомих форм важких металів у ґрунтах великого міста (на прикладі Харкова) / Г.В. Тітенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 801. – С. 58-64.

Гололобова О. Оцінка поліелементного забруднення ґрунтів територій різного рівня антропогенного навантаження / О. Гололобова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2011. – № 1-2. – С. 118-125.

Friedlova M. The influence of heavy metals on soil biological and chemical properties / M. Friedlova // Soil and Water Resources. – 2010. – N 5 (1). – P. 21-27.

Самохвалова В.Л. Аналіз стану заб-руднення важкими металами ґрунтів за біохімічними показниками / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, О.Є. Найдьонова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2008. – № 22. – С. 143-151.

Поліщук Л.В. Резистентність стрептоміце-тів до сульфатів важких металів / Л.В. Поліщук, О.І. Бамбура, В.В. Лук’янчук // Вісник Харків-ського національного аграрного унiверситету. Серія Біологія. – 2009. – Вип. 3 (18). – С. 84-90.

Ґрунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому м. Прилуки) / О. Меньшов, А. Сухорада, О. Круглов, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. – 2009. – № 47. – С. 36-38.

ДСТУ 4287:2004. 2005. Якість ґрунту. Відбирання проб. – К.: Держспоживстандарт, 2006. – 5 с.

ДСТУ 4770.2:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спек-трофотометрії. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 10 с.

ДСТУ 4770.3:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спек-трофотометрії. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 10 с.

ДСТУ 4770.5:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спек-трофотометрії. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 10 с.

ДСТУ 4770.6:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 10 с.

ДСТУ 4770.9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектро-фотометрії. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 10 с.

Prasad M.N.V. Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems / M.N.V. Prasad. – New Delhi: Narosa Publishing House, 2004. – 462 p.

Maier R.M. Environmental microbiology / R.M. Maier, I.L. Pepper, Ch.P. Gerba. – USA: Academic Press, 2009. – 624 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ