СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ КУЛЬ-ЗОНДІВ

В.І. Чигінь, О.П. Красюк, В.Д. Смичок

Анотація


 Розглянуто створену і випробувану систему тривимірної візуалізації траєкторії польоту метеорологічних куль-радіозондів у реальному часі для підвищення безпеки польотів військової та цивільної авіації. Зазначено, що основою системи тривимірної візуалізації є модернізація радіолокаційної стан-ції з використанням комп’ютерних технологій.


Ключові слова


безпека польоту; метеорологічний радіозонд; траєкторія польоту

Посилання


Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: Постанова КМ від 29.03.2002 № 401. – Режим доступу: http//zakon.rada.go.ua/401-2002-п

Данилович В. Прогнозування грозонебезпечних явищ на основі імовірнісних моделей процесу пасивної реєстрації та пеленгації блискавок / В. Данилович, В. Смичок // Теоретична електротехніка: зб. наук. пр. - Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. - Вип. 60. - С.78-83.

Смичок В.Д. Комплекс исследовательского оборудования для аэрологического зондирования атмосферы / В.Д. Смичок, О.М. Бурнаєв // Науковий вісник Українського державного університету в Москві. - М., 2003. - Т. 4. - С. 494-507.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ