ІМІТАТОР ПСИХОТРОПНИХ ОЗНАК АВІАЦІЙНОЇ ПОДІЇ – ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ

В.В. Горбунов

Анотація


 Розглянуто тренажерну підготовку екіпажу як різновид сучасної авіаційної технології забезпечення льотної безпеки. Показано ергономічний аспект цієї технології, який полягає в підвищенні емоційної стійкості екіпажу у стресових умовах реальної відмовної ситуації. Описано імітатор «психотропних» ознак авіаційної події як складову авіаційного тренажера, що сприяє надбанню пілотом навичок зі збереження прийнятного емоційного стану в умовах стресу. Проаналізовано здатність екіпажу усувати небезпечні наслідки аварійної польотної ситуації, що підвищує льотну безпеку з позицій людського фактора.


Ключові слова


авіаційний тренажер; льотна безпека; людський фактор; тренажерна підготовка; штучний імітатор психотропних ознак авіаційної події

Посилання


Единые нормы летной годности гражданских транспортных самолетов стран-членов СЭВ (ЕНЛГС). - Жуковский: ЛИИ, 1985. - 470 с.

Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. - М.: Авиаиздат, 1998. - 140 с.

Фрюкхольм А. Психофизиологические стрессовые реакции у летных команд / А. Фрюкхольм // Эмоциональный стресс. - Л.: Медицина, 1970. - С. 301-396.

Белан А.С. Эмоциональный стресс у летного состава / А.С. Белан // Воздушный транспорт. Медицинские и психологические аспекты безопас-ности полетов: сб. - 1987. - Т. 16. - С. 11-23.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусель. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. - 1440 с.

Руководство по критериям квалифи-кационной оценки пилотажных тренажеров (DOC 9625-AN/938). - 1-е изд. - Международная организация гражданской авиации, 1995. - 68 с. (Перевод).

Ошибки пилота: сб. / сост.: Р. Херст, Л. Херст. - М.: Транспорт, 1986. - 262 с.

Сотников Д.А. К решению задач модернизации имитаторов акселерационных воздействий комплексных авиационных тренажеров/ Д.А. Сотников, В.К. Башкатов, П.Е. Швецов // Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи: зб. наук. пр., спец. вип. - К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2006. - Т. 2. - С. 44-55.

Горбунов В.В. Оценка психофизиологической адекватности условий моделирования полета / В.В. Горбунов // Полет. - 2001. - № 1. - С. 38-40.

Горбунов В.В. Психофизиологическая концепция пилотажного тренажера / В.В. Гор-бунов // Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи: зб. наук. пр., спец. вип. - К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ, 2005. - Т. 1. - С. 118-122.

Горбунов В.В. Самолетный тренажер или тренажерный самолет? / В.В. Горбунов // Сучасні тренажерно-навчальні комплекси та системи: зб. наук. пр., спец. вип. - К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ, - 2006. - Т. 1. - С. 54-59.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ