КРОСПЛАТФОРМЕННА ТЕХНОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ПОТОКОВОГО ВІДЕО НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ

П.О. Приставка, А.В. Ассаул

Анотація


 Запропоновано інформаційну технологію шейдерної обробки потокового відео в режимі реального часу на основі Adobe AIR та Pixel Bender. Проілюстровано роботу інформаційної технології на прикладі підвищення візуальної якості зображення тексту, що передається через веб-камеру.


Ключові слова


інформаційна технологія; кросплатформенні системи; обробка відео; потокове відео; шейдери

Посилання


Lee Rainie. Video calling and video chat: Research / Lee Rainie, Kathryn Zickuhr. – Washington, D.C.: Pew Research Center’s Internet & American Life Project, 2010. – 12 p.

Филимонов А. Построение мультисервисных сетей Ethernet / Александр Филимонов. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592 с.

Інтернет ресурс: www.microsoft.com.

Інтернет ресурс: www.skype.com.

Інтернет ресурс: www.itu.int/rec/T-REC-H.261.

Новейшие методы обработки изображений / под ред. А.А. Потапова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496 с.

Лигун А.А. Асимптотические методы вос-становления кривих / А.А. Лигун, А.А. Шумейко. – К.: ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни при обробці даних: моногр. / П.О. Приставка. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 236 с.

Приставка П.О. Обчислювальні аспекти застосування поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів / П.О. Приставка // Актуальні проб-леми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – С. 3-14.

Приставка П.О. Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів / П.О. Приставка // Актуальні пробле-ми автоматизації та інформаційних техно-логій: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. –С. 15-22.

Приставка П.О. Застосування комбіно-ва-них фільтрів на основі поліноміальних сплайнів при обробці растрових зображень / П.О. Приставка. – Вісник НАУ. - 2008.– № 4. – С. 104-107.

Приставка П.О. Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачі моделювання аналогових сигналів / П.О. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. - Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. - 2011. - Т. 15. – С. 4-17.

Craig James. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0: W3C Candidate Recommendation / James Craig, Michael Cooper. - Available from Internet: .

Інтернет ресурс: www.adobe.com/ru/ products/air/tech-specs.html.

Електронна специфікація технології: Pixel Bender Reference. Adobe Systems Incorporated – 2009.

Sebastien St-Laurent. The COMPLETE Effect and HLSL: Guide. – Redmond: Paradoxal Press, 2005. – 39 p.

Інтернет ресурс: www.a4tech.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ