Том 55, № 2 (2013)

Зміст

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛІНЕАРНОЇ АНТЕНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ADS-B ЧИСЛОВИМИ МЕТОДАМИ PDF
В. П. Харченко, Ю. М. Барабанов, А. М. Грехов, Д. І. Терещенко 13-20
ОЦІНЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ БОКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ НА ЕТАПІ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ PDF
В. П. Харченко, К. М. Тапіа, О. В. Швець 21-26
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
О. Є. Луппо, Я. А. Пігур 27-32
СИНТЕЗ СТАТИЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ МАЛОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
М. М. Комнацька, Т. А. Галагуз, О. В. Савченко 33-39
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GNSS PDF
Е. О. Ковалевський, В. М. Кондратюк 40-43
АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ ПОЛЯРИМЕТРИЧНИМ РАДІОЛОКАТОРОМ PDF
Ю. А. Авер’янова 44-49
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАКАМИ PDF
Святослав Сергійович Юцкевич, Микола Максимович Юдін 50-56
ФОРМУВАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВИХ РАДІОПЕРЕДАЧ PDF
О. В. Шишкін 57-61
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРІВ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ PDF
О. М. Васілевський 62-67
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА КІЛЬЦЕВИХ ПЕРЕТИНАХ PDF
О. В. Степанчук, Д. Б. Васюкович 68-74
ЗАХІД НА ПОСАДКУ ЗА НЕТОЧНОЮ СИСТЕМОЮ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ PDF
М. В. Коршунов 75-78

Сучасні авіаційно-космічні технології

ЗАКОНОМІРНОСТІ АКУСТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У РАЗІ ЗРОСТАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПАРУ ТЕРТЯ З КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
С. Ф. Філоненко, О. П. Космач, Т. М. Косицька 79-89
ЗНОСОСТІЙКІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ SiCAl2O3 ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. П. Уманський, А. Г. Довгаль, О. П. Кулик, О. М. Полярус 90-96
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ІМПУЛЬСНИХ ІНДУКТОРАХ ПРИСКОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОНІВ PDF
В. Т. Чемерис, І. О. Бородій 97-104
ВПЛИВ ЯКОСТІ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ PDF
Л. М. Черняк, Ю. В. Стесюк 105-108
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ РЕЗЕРВУАРІВ ВІД ЗАЛИШКІВ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
С. О. Пузік, Б. О. Островський, Д. А. Комар 109-113
П’ЄЗООПТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПОГЛИНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ю. А. Рудяк 114-116
ФОЛЬГОВИЙ СЕНСОР ВТОМИ ДЛЯ СИСТЕМ «STRUCTURAL HEALTH MONITORING» PDF
М. В. Карускевич, О. Ю. Корчук, М. В. Лісовська 117-122
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Горбань 123-128
АЛГОРИТМИ ПЛАНУВАННЯ ВАГОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЛІТАКА PDF
Г. В. Абрамова, Д. І. Конотоп 129-135

Аеропорти та їх інфраструктура

СУЧАСНІ БУДІВЛІ З РАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
В. М. Першаков, Т. О. Петрова, К. М. Лисницька 136-140

Інформаційні технології

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА СУПРОВОДУ РУХОМОГО ОБ’ЄКТА В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВІДЕО PDF
П. О. Приставка, А. А. Рогатюк 141-148
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – НОВИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF
О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован 149-156
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ PDF
Є. В. Нікітенко 157-162
ПАРАМЕТРИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
К. С. Бабіч 163-167

Охорона навколишнього середовища

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИМ СТАНОМ УРБОЛАНДШАФТІВ PDF
Г. М. Франчук, М. М. Радомська, С. М. Маджд 168-174
Шнековий метантенк безперервної дії PDF
S. Shamanskyi, Ye. Lisicyn, V. Pochtovenko 175-180
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ І СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
Т. В. Козлова 181-187
МІСЦЕ ВЕЛИКИХ ВИМИРАНЬ У НОВІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ PDF
О. Я. Кипоренко, Г. Б. Шабалтас, Т. Г. Сокольський 188-194

Хімічні технології, хімотологія

ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВ ДЛЯ ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ PDF
Бойченко С. В., Л. М. Черняк, А. В. Яковлєва 195-209
КІНЕТИКА ЗВОРОТНИХ ТА НЕЗВОРОТНИХ ПРОЦЕСІВ НАНОКОМПОЗИТНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІ-ε-КАПРОЛАКТОНУ PDF
Е. Г. Привалко, О. В. Полякова, Ю. В. Тарасенко 210-213
МЕТОД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КАРБОНАНОТРУБОК PDF
Е. Г. Привалко, Р. В. Дінжос, М. А. Рехтета, А. В. Ващук 214-218
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ РОЗЧИННИКІВ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТО-ПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЗАВОДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
О. В. Тертишна 219-223

Біотехнології

ВПЛИВ ЯКІСНОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ НА ПРОДУКУВАННЯ ВОДНЮ МІКРООРГАНІЗМАМИ PDF
Н. Б. Голуб, Д. І. Жураховська, В. Л. Чумак 224-230

Стратегія економічного розвитку

ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ В ЗАГАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ НА АВІАПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. В. Корж 231-237
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Новикова 238-245
ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ КОРПОРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ PDF
Г. В. Астапова 246-250
ОПТИМАЛЬНЕ ВНУТРІШНЄ ТІНЬОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ PDF
А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко 251-257
ОЦІНКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Т. Я. Коніцула 258-262

Професійна освіта

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ-ЕКОЛОГОМ ТА ХІММОТОЛОГОМ PDF
Л. І. Павлюх 263-265

Професійна освіта

ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О. Р. Царик 266-270


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ