ОПТИМАЛЬНЕ ВНУТРІШНЄ ТІНЬОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

А. В. Гончаренко, О. А. Запорожченко

Анотація


Здійснено спробу побудови спрощеної математичної моделі фінансового функціювання підприємства, яке проводить свою внутрішньоекономічну діяльність в умовах двох паралельно наявних економік: «світлої», котра офіційно оподатковується державними органами, та тіньової, керованої корупційними структурами за їхніми схемами оподаткування, а також зовнішньоекономічну діяльність у розгляді без тіньової складової. Запропоновано модель оптимального керування перебігом фінансово-економічного процесу кожним з гравців: фірмою, внутрішньодержавними офіційними, тіньовими та зовнішньодержавними структурами. Розглянуто принцип екстремізації суб’єктивної ентропії, що дозволяє отримати канонічні розподілення індивідуальних переваг гравців, які демонструють наявність та інтенсивність оптимальних значень неперервних керуючих параметрів.

Ключові слова


варіаційна задача суб’єктивного аналізу; внутрішньоекономічне оподаткування; зовнішньоекономічна діяльність; оптимальне керування; офіційний податок; тіньовий податок; фінансова криза; фінансово-економічний процес

Посилання


Касьянов В.А. Свет и тень. Пропорции теневой экономики. Энтропийный подход: монография / В.А. Касьянов, А.В. Гончаренко. – К.: Кафедра, 2013. – 86 с.

Касьянов В.А. Субъективный анализ: монография. – К.: НАУ, 2007. – 512 с.

Касьянов В.А. Элементы субъективного анализа: монография. – К.: НАУ, 2003. – 224 с.

Goncharenko, A.V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process. Двигатели внутреннего сгорания: научно-технический журнал. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – № 2. – С. 117125.

Goncharenko, A.V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty. Науковий вісник Херсонської держав-ної морської академії: науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМA, 2012. – № 1 (6). – С. 5969.

Kasyanov, V.O.; Goncharenko, A.V. Variational principle in the problem of ship propulsion and power plant operation with respect to subjective preferences. Науковий вісник Херсонської держав-ної морської академії: науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМA, 2012. – № 2 (7). – С. 5661.

Kolstad, Ch.D. 2000. Environmental Economics. New York, Oxford Univ. Press. 400 p.

Silberberg, E.; Suen, W. 2001. The structure of economics. A mathematical analysis. New York, McGraw-Hill Higher Education. 668 p.

2012–2013 Cypriot financial crisis. Wikipedia, the free encyclopedia. Available from Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/2012—2013_Cypriot_ financial_crisis/. 17.04.2013.

Kasianov, V.A.; Goncharenko, A.V. 2013. Light and shadow. Proportions of shadow economy. Entropy approach. Monograph. Kyiv, Kafedra. 86 p. (in Russian).

Kasianov, V.A. 2007. Subjective analysis: Мonograph. Kyiv, National Aviation University. 512 p. (in Russian).

Kasianov, V.A. 2003. Elements of subjective analysis. Мonograph. Kyiv, National Aviation University. 224 p. (in Russian).

Goncharenko, A.V. 2012. Mathematical modeling of the ship’s main engine random operational process. Internal Combustion Engines. Scientifically-engineering journal. Kharkov, Na-tional Technical University “Kharkovskiy Polytech-nicheskiy Insitut”. N 2: 117125.

Goncharenko, A.V. 2012. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences

uncertainty. Scientific proceedings of Kherson State Maritime Academy. Scientific journal. Kherson, Publishing house of Kherson State Maritime Academy. N 1 (6): 5969.

Kasyanov, V.O.; Goncharenko, A.V. 2012. Variational principle in the problem of ship propulsion and power plant operation with respect to subjective preferences. Scientific proceedings of Kherson State Maritime Academy. Scientific journal. Kherson, Publishing house of Kherson State Maritime Academy. N 2 (7): 5661.

Kolstad, Ch.D. 2000. Environmental Economics. New York, Oxford Univ. Press. 400 p.

Silberberg, E.; Suen, W. 2001. The structure of economics. A mathematical analysis. New York, McGraw-Hill Higher Education. 668 p.

2012–2013 Cypriot financial crisis. Wikipedia, the free encyclopedia. Available from Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/2012—2013_Cypriot_ financial_crisis/. 17.04.2013.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ