ФОРМУВАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВИХ РАДІОПЕРЕДАЧ

О. В. Шишкін

Анотація


Розроблено алгоритми формування і виявлення цифрових водяних знаків для системи автоматичної ідентифікації ультракороткохвильових радіотелефонних передач морської і повітряної рухомих служб. Показано, що слухова несприйнятність і завадостійкість убудованих цифрових даних забезпечуються застосуванням технології OFDM спільно з нормованим розподілом спотворень і виявлення пакета даних за хеш-функцією. Проведено експерименти на базі суднової радіостанції RT-2048 Sailor і USB-модуля АЦП-ЦАП типу Е14-140M L-CARD в off-line режимі обробки в середовищі Matlab

Ключові слова


ідентифікація; міжсимвольні спотворення; ультракороткохвильова радіотелефонія; хеш-функція; цифрові водяні знаки

Посилання


Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко.– К.: МК-Пресс, 2006. – 288 с.

Шишкин А.В. Устойчивые цифровые водяные знаки для звуковых сигналов / А.В. Шишкин // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2011. – Т. 54, № 3. – С. 30–38.

Chen, B.; Wornell, G.W. 2001. Quantization index modulation: a class of provably good methods for digital watermarking and information embed-ding. IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 47, N 4. May: 14231443.

Cox, I.J.; Miller, M.L.; Bloom, J.A.; Fridrich, J.; Kalker, T. 2008. Digital watermarking and steganography. Second Edition – Morgan Kaufmann Publishers. 594 p.

Malvar, H.S.; Florencio, D.A. 2003. Improved Spread Spectrum: A New Modulation Technique for Robust Watermarking. IEEE Transactions on Signal Processing. Vol. 51, N 4. April: 898–905.

Konahovych, G.F.; Puzyrenko, A.Yu. 2006. Computer steganography. Theory and practice. Kyiv, MK-Press. 288 p. (in Russian).

Shishkin, A.V. 2001. Robust digital watermarks for audio signals. Izvestiya vuzov. Radioelectronic. Vol. 54, N 3: 30–38 (in Russian).

Chen, B.; Wornell, G.W. 2001. Quantization index modulation: a class of provably good methods for digital watermarking and information embedding. IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 47, N 4. May: 14231443.

Cox, I.J.; Miller, M.L.; Bloom, J.A.; Fridrich, J.; Kalker, T. 2008. Digital watermarking and steganography. Second Edition – Morgan Kaufmann Publishers. 594 p.

Malvar, H.S.; Florencio, D.A. 2003. Improved Spread Spectrum: A New Modulation Technique for Robust Watermarking. IEEE Transactions on Signal Processing. Vol. 51, N 4. April: 898–905.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ