МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ РЕЗЕРВУАРІВ ВІД ЗАЛИШКІВ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ

С. О. Пузік, Б. О. Островський, Д. А. Комар

Анотація


Установлено переваги бензину порівняно з іншими нафтопродуктами щодо доцільності їх дослідження.
Виконано розрахунки тривалості вентиляції і зміни концентрації парів залишків бензину в газовому просторі
вертикального резервуара місткістю 1000 м3 (РВЗ-1000). Побудовано номограми для кількісного прогнозу
наявності рідких залишків бензину А-95 та часу тривалості вентиляції РВЗ-1000 із залишками цього бензину

Ключові слова


вентиляція; резервуар; рідкі залишки; А-95; ТС-1; РТ

Посилання


Волков О.М. Исследования процесса вентиляции резервуаров с остатком нефтепродукта / О.М. Волков, Н.Ф. Шатров, А.Д. Шухатович // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. ЦНИИТ Нефтехим. – 1990. – № 2. – С. 25–27.

Пузік С.О. Технологічні процеси з ПММ / С.О. Пузік, Є.О. Баканов, В.І. Терьохін, В.Ф. Опанасенко. – К.: НАУ, 2002. – 265 с.

Volkov, O.M.; Shatrov, N.F.; Shuhatovych, A.D. 1990. Studies ventilation process rezervuarov with remnant nefteprodukta. Transport and storage of petroleum and hydrocarbon raw materials. TSNYYT Neftehym. N 2: 25–27 (in Russian).

Puzik, S.O.; Bakanov, E.O.; Teriokhin, V.I.; Opanasenko, V.F. 2002. Processes of fuel. Kyiv, National Aviation University. 265 p. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ