П’ЄЗООПТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПОГЛИНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ю. А. Рудяк

Анотація


Розглянуто застосування п’єзооптичного ефекту поглинального середовища для визначення параметрів напружено-деформованого стану. Проведено аналіз дійсної та уявної частини тензора діелектричної проникності. Показано, що зміни дійсної частини тензора діелектричної проникності, а саме показника заломлення n, фіксуються інтерференційними методами механіки, а зміни уявної частини (натурального показника поглинання α) можна вимірювати шляхом аналізу поглинання світла і, таким чином, визначати напружено-деформований стан

Ключові слова


п’єзооптичний ефект; поглинання світла; поляризоване випромінювання; тензор діелектричної проникності

Посилання


Александров А.Я. Поляризационно-оптические методы механики деформированного тела / А.Я. Александров, М.Х. Ахметзянов. – Москва: Наука, 1973.  576 с.

Гриліцький Д.В. Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл / Д.В. Гриліцький, Ю.І. Сорокатий. – Львів: ЛДУ, 1984.  59 с.

Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено-деформованого стану об’єктів шляхом аналізу поглинання світла / Т.Ю. Кепич, О.В. Мильніков, Ю.А. Рудяк.  К.: Вісник КНУ, Серія Фіз.-мат.науки. – 2003. –Вип. 5. – С. 4553.

Пат. АС СССР, М.5 кл.G01 В 11/18. Способ определения напряженно-деформированного состояния объекта / А.В. Мыльников, Ю.А. Рудяк. – № 1578460 от 15.03.90.

Фриштер Л.Ю. Расчетно-экспериментальный метод исследования НДС составных конструкций в зонах концентрации напряжений: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра физ.-мат. наук / Л.Ю. Фриштер. – Москва, 2009.  40 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ