Том 4, № 37 (2015)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР СТАТТІ 277 КК УКРАЇНИ PDF
Сергій Рамізович Багіров 5-11
ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ ШЛЯХОМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ PDF
Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк 12-17
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАГІТНИХ, НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ НА БОРТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ГРОМАДЯНСТВА PDF
Людмила Володимирівна Липець 18-22
ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ» PDF
Ірина Іванівна Тимкович 23-26

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Теророгенні характеристики протиріч між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються PDF
Володимир Федорович Антипенко 27-32
ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ІНСТИТУТУ ДІЗНАННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ PDF
Наталія Василівна Ігнатко 33-36
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Владислав Анатолійович Трофімцов 37-42
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І АСИМЕТРИЧНА ПРИРОДА ЗЛОЧИНУ ТЕРОРИЗМУ PDF
Роксолана Василівна Фединець 43-47
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА НОВІ ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Олена Олександрівна Безпальча 48-53

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ АКТІВ НЕНОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ, ВИДАНИХ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, В КОНТЕКСТІ ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ ЄС PDF
Леонід Михайлович Бєлкін 54-59
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ PDF
Андрій Миколайович Детюк 60-65
СТАН ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Наталія Валеріївна Добрянська 66-70
РЕФОРМУВАНННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ PDF
Наталя Дмитрівна Квасневська 71-74
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Толкачова 75-79
ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ PDF
Юлія Леонідівна Юринець 80-87

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Марія Василівна Рощук 88-93
СПОСОБИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Олена Олександрівна Гаврилевська 94-98
РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Ольга Сергіївна Мегедь 99-103
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАГІАТУ PDF
Ганна Миронівна Грабовська, Вікторія Олександрівна Зуєва 104-108
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Вікторівна Оніщенко, Юлія Олегівна Степанова 109-114

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЧАСТИНИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 115-119
ПРИНЦИПИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РІВНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин 120-124
КЛАСИФІКАЦІЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Ірина Сергіївна Похиленко 125-128
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Володимир Миколайович Малишко 129-133

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ДОЦІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ PDF
Катерина Михайлівна Буряк 134-138
ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 182 КК УКРАЇНИ PDF
Юлія Іванівна Дем'яненко 139-144
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ МВС PDF
Михайло Васильович Корнієнко 145-148
Порівняльно-правовий аналіз провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення PDF
Назар Вікторович Малярчук, Андрій В. Самко 149-153
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» PDF
Володимир Іванович Осадчий 154-160
Питання класифікації корупційних злочинів в Україні PDF
Андрій Володимирович Савченко 161-166

ПРАВОВА ОСВІТА

ПОВІТРЯНЕ І КОСМІЧНЕ ПРАВО: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 167-171

РЕЦЕНЗІЇ

НОВА МОНОГРАФІЯ З ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Ростислав Андрійович Калюжний 172-173


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949