СТАН ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наталія Валеріївна Добрянська

Анотація


У статті розглянуто питання розвитку адміністративної відповідальності, досліджено суб’єктів адміністративної відповідальності, підстави адміністративної відповідальності. Розглянуто особливості адміністративної відповідальності, розкрито зміст поняття адміністративної відповідальності відповідно до законодавства.


Ключові слова


юридична відповідальність; адміністративна відповідальність; адміністративно-господарські; фінансові, економічні, штрафні санкції; правопорушення; юридична особа

Посилання


Круглов В. Проблеми вдосконалення матеріальних норм про адміністративні правопорушення (за законодавством Республіки Білорусь) / В. Круглов // Право України. – 2006. – № 7. – С. 121-124.

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / под ред. А. П. Гуляева, Л. Л. Попова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 864 с.

Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (особенности, классификация, система выражения): учебное пособие / А. П. Клюшниченко. – К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1979. – 88 с.

Коваль Л. В. Адміністративне право: курс лекцій / Л. В. Коваль. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

Кучер Т. Застосування адміністративно-господарських санкцій / Т. Кучер // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 84-93.

Алехин А. П. Административное право Российской Федерации: учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. – М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996. – 640 с.

Адміністративне право України: підручник / заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративна відповідальність: навчальний посіб. / Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 177 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративні та фінансові штрафи за законодавством України: порівняльно-правова характеристика / Т. О. Коломоєць // Підприємництво, господарство і пра-во. – 2001. – № 8. – С. 76-75.

Слубський І. Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / І. Й. Слубський. – К.: КНУВС МВС України, 2008. – 20 с.

Лук’янець Д. М. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності // Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 668 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.