ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА НОВІ ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Вікторія Богданівна Череватюк, Олена Олександрівна Безпальча

Анотація


У статті проаналізовано процес формування громадянського суспільства в Україні та основні перешкоди на шляху становлення громадянських інститутів. Досліджено найпоширеніші прояви громадянської активності - волонтерські організації та добровольчі батальйони. Подані пропозиції щодо  подолання проблем, пов’язаних із формуванням дієвого громадянського суспільства в Україні.


Ключові слова


громадянське суспільство; становлення демократії; стан громадянського суспільства; подолання перешкод; волонтерські організації; добровольчі батальйони

Посилання


Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. Ф. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.

Народовладдя та громадянське суспільство в сучасній Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/ polito log/16736

Ставнійчук М. Дефіцити демократії може покрити лише активне громадянське суспільство / М. Ставнійчук // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – № 12. – 30 березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ POLITICS/ defitsiti_ demokratiyi_ mozhe_pokriti_lishe_aktivne_ gromadyanske_suspilstvo.html

Романюк А. Соціальний портрет учасників акцій протесту в Києві напередодні повторного голосування під час президентських виборів в Україні / А. Романюк // Політекс. – 2004. – Листопад-грудень. – 8 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lnu. edu.ua/ faculty/Phil/Romanyuk.pdf

Ворожбит О. Майкл Андерсен: «Україна має найдивовижніше громадянське суспільство на пострадянських теренах. Але йому бракує політичного впливу» / О. Ворожбит // Тиждень.ua. – 2014. – 13 червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// tyzhden.ua/World/111590

Гуральська А. Звіт: Добровольчі батальйони. Виникнення, діяльність, суперечності / А. Гуральська // Фундація «Відкритий Діалог». – 2015. – 18 травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua. odfoundation.eu/a/6444, zvit-dobrovolchi-batalyoni-viniknennya-diyalnist-superechnosti

Батальйон «Дніпро» перетворився на полк і може отримувати потужнішу зброю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/content/9514

Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 р. № 3236-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 42. – Ст. 435.

Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Т. Л. Лях. – К., 2009. – 304 с.

Лозовицький О. С. Молодіжне лідерство і волонтерство в Україні / О. С. Лозовицький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT_ID=73474

Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадські практики: аналітична доповідь / Д. М. Горєлов, О. А. Корнієвський. – К.: НІСД, 2015. – 36 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.