ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ ШЛЯХОМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Олександр Федорович Бантишев, Богдан Васильович Романюк

Анотація


У статті міститься порівняльний аналіз дослідження складу злочину захоплення заручників і деяких злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, які можуть одночасно здійснюватися захоплювачами людей і використовуватися як спосіб здійснення цього злочину.

У процесі дослідження автори визначають основні проблеми правової регламентації цих складів злочинів, звертають увагу на певні труднощі при кваліфікації. Формулюють пропозиції щодо вирішення виявлених проблем і подальшому розвитку кримінального і кримінально-процесуального законодавства України.


Ключові слова


захоплення заручників; дорожній рух; транспорт; злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; кримінальне законодавство

Посилання


Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна: ООН, Міжнародний документ, прийнятий в м. Токіо 14 вересня 1963 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_244

Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників: схвалена 34 сесією Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/

laws/show/ 995_087

Кримінальний кодекс України: Закон УРСР від 28 грудня 1960 р. № 1001-05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/ 2001-05

Ємельяненко В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом: автореф. дис. … канд. юрид наук: 12.00.08 / В. В. Ємельяненко; Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2009. – 18 с.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ v0014700-05

Акімов М. О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. О. Акімов; Київ. нац. ун-т. – К., 2009. – С. 8; Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти особи за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. С. Політова; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – С. 6.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.