Том 2, № 51 (2019)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ PDF
Іван Лук'янович Бородін 31-37
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ PDF
Марія Миколаївна Коба 38-43
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ PDF
Богдан Андрійович Кохан 44-50
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН PDF
Есмер Агіл кизи Панахова 51-58

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Леонід Михайлович Бєлкін, Юлія Леонідівна Юринець 59-64
ВИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Павло Валерійович Горінов 65-69
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Володимирович Діденко, Роман Сейранович Мкртчян 70-76
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Ілона Володимирівна Головня 77-84
ПРОЗОРІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА УКРАЇНИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Ярослав Олександрович Корчак 85-92

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СТРАХОВИХ ДОПОМОГ PDF
Ганна Миронівна Грабовська, Іван Анатолійович Якименко 93-97
ТЕОРІЯ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Єлизавета Володимирівна Симбірська 98-104
СПОЖИВЧИЙ ЕКСТРЕМІЗМ І НЕЗАВИДНЕ СТАНОВИЩЕ ПРОДАВЦЯ PDF
Valeriya V. Filinovych 105-109
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ПОЗОВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ PDF
Олексій Сергійович Ховпун, Галина Володимирівна Муляр 110-115
КЛАСИФІКАЦІЯ АБСОЛЮТНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ PDF
Богдан Сергійович Щербина 116-124

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 125-131
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Надія Володимирівна Загрішева 132-137
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА PDF
Кирило Юрійович Фокін 138-145
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО PDF
Serhiy O. Yuldashev, Valentyna P. Kozyreva 146-153

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Вусал Алігісмат огли Ахмедов 154-159
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДОПУСТИМОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Софія Яківна Лихова, Юлія Олександрівна Ланцедова 160-165
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРАДІЖКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ (СТ. 190А § 2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА) PDF
Marek Mozgawa, Katarzyna Nazar 166-171
ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ PDF
Олег Пилипович Петриченко 172-179
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ PDF
Олександр Валерійович Расторгуєв 180-187

ПРАВОВА ОСВІТА

МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА СТУДЕНТСТВО – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 188-194

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Право на сприятливе навколишнє середовище PDF
Хатаї Севіндік огли Гатамов 9-16
КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Olga A. Husar 17-23
РОЗВИТОК АВІАКОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Володимирівна Жмур 24-30


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949