Том 1, № 34 (2015)

Зміст

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України): науково-практичний коментар PDF
Сергій Рамізович Багіров 5-12
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Маркіян Васильович Садовський 13-17

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Процесуальні норми у системі процесуального права: загальнотеоретичний аспект PDF
Ірина Володимирівна Атаманчук 18-23
Імплементація Закону України «Про вищу освіту»: завдання та механізми реалізації PDF
Світлана Григорівна Головко 24-29
Криміналізація зради держави і монарха у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» PDF
Михайло Іванович Колос 30-35
Зміст державного управління (теоретико-правовий аспект) PDF
Микола Нестрович Курко 36-40
Значення історії порівняльного правознавства як напряму наукових досліджень PDF
Оксана Володимирівна Тюріна 41-44

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Визначення юрисдикції при вирішенні спорів, порушених органами Державної служби зайнятості України, щодо відшкодування матеріальної шкоди PDF
Наталія Анатоліївна Берлач, Анна Юріївна Бучик 45-49
Проблематика забезпечення законності в теорії публічної адміністрації PDF
Леонід Михайлович Бєлкін 50-55
Нормативно-правове забезпечення державного контролю в державній митній справі PDF
Вадим Михайлович Вишновецький 56-59
Оновлення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері протидії корупції PDF
Степан Тихонович Гончарук 60-64
Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки PDF
Олег Вікторович Олійник 65-69
Забезпечення реалізації права на справедливий суд: окремі законодавчі новели PDF
Олена Петрівна Рябченко 70-74
Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства PDF
Ірина Миколаївна Сопілко 75-80

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

Проблема недопущення дискримінації в трудових відносинах PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Ольга Борисівна Пінчук 81-85
Договір про надання правової допомоги як правова конструкція PDF
Максим Віталійович Кравченко 86-91
Про сучасний стан легального забезпечення суб’єктивних прав учасників садівницького товариства PDF
Роман Олександрович Машуков 92-96
Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні PDF
Кристина Геннадіївна Татарникова 97-103
Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія PDF
Олександр Олександрович Тихомиров 104-109

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Поняття і сутність перестрахування PDF
Ірина Михайлівна Войцеховська 110-114
Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності PDF
Андрій Богданович Гриняк 115-120
Правова природа лізингу PDF
Володимир Миколайович Малишко, Михайло Степанович Микитюк 121-124
Моніторинг земель України: правові аспекти PDF
Тетяна Костянтинівна Оверковська 125-128
Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності PDF
Роман Богданович Шишка 129-135

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх PDF
Наталія Семенівна Юзікова 136-137
Про деякі особливості реалізації на практиці криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються засудженими у ході відбування покарання у виді позбавлення волі PDF
Наталія Василівна Карпенко 138-142
Доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект та розмежування з шахрайством PDF
Ольга Володимирівна Кришевич, Інна Олександрівна Рощина 143-147
Вплив нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів на розвиток криміналістичних засобів протидії злочинам PDF
Юлія Олександрівна Ланцедова 148-152
Передтестова бесіда експерта-поліграфолога з підекспертним як основа для фахового проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа PDF
Олександр Іванович Мотлях, Анна Олександрівна Тодосієнко 153-158
Про деякі правові засади застосування заходів і засобів безпеки до засуджених у місцях позбавлення волі в Україні PDF
Ольга Василівна Охман 159-163
Соціально-психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства PDF
Костянтин Леонідович Попов 164-168
Планування розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами PDF
Василь Васильович Топчій 169-174

ПРАВОВА ОСВІТА

Юридична наука і практика: виклики часу PDF
Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк 175-178

РЕЦЕНЗІЇ

Господарсько-правове регулювання суспільних відносин в Україні PDF
Володимир Васильович Луць 179-180
Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні PDF
Роман Богданович Шишка, Гульнара Джумадурдіївна Джумагельдієва 181-183


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949