Том 3, № 47 (2014)

Зміст

Реалізація схеми автомата Мура з двома джерелами кодів PDF
А. А. Баркалов, Я. Е. Визор, А. С. Матвиенко, Г. Базыдло, Л. А. Титаренко 6-12
Методи стиску даних на основі кодування значущих розрядів PDF
В. П. Гамаюн 13-17
Дискретизований опис гідродинамічної задачі на викривленій розрахунковій сітці PDF
О. М. Глазок 18-23
Елементи методології профілеоріентірованного оцінювання якості програмного забезпечення інформаційних систем PDF
А. А. Гордеев, В. С. Харченко 24-30
Множення елементів кінцевого поля GF(2m) на комбінаційних схемах PDF
И. А. Жуков, В. И. Кубицкий 31-35
Оптимізація моделей нестаціонарного поліноміального трафіку комп’ютерної мережі PDF
В. О. Ігнатов, М. М. Гузій, О. А. Ладигіна 36-40
Метод розміщення сенсорів в зоні надзвичайної ситуації на базі технології складених динамічних систем PDF
А. И. Лысенко, Е. Н. Тачинина, А. В. Панченко, С. Э. Бурачинская, А. А. Олейник 41-45
Комп’ютерне моделювання наноелектронних арифметико-логічних приладів PDF
О. С. Мельник, В. О. Козаревич, Л. О. Цапок 46-52
Підмножини упорядкованих пар, які отримані на підставі екстремальних принципів, та їх використання у якості нечітких множин PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. и Минаева 53-61
Автоматичне керування вертикальною швидкістю літака за критеріями запасу максимальної та мінімальної наявної вертикальної швидкості PDF
В. С. Морозов 62-70
Бортові проблемно-орієнтовані процесори для апаратної реалізації алгоритмів управління космічними апаратами PDF
В. Н. Опанасенко, О. М. Лисовой 71-75
Знаходження характеристик однієї моделі системи масового обслуговування зі зворотним зв'язком PDF
М. И. Фаттахова, Х. Н. Кулиева 76-84
Використання метаонтології для представлення процесу прийняття рішень PDF
Ю. П. Чаплінський, В. І. Надточій 85-91


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751