Том 3, № 2 (1999)

Зміст

Інформаційні технології

Автоматизовані системи супроводу експлуатації авіаційних двигунів PDF
М. С. Кулик, А. В. Тарасенко 1-6
Комплексный підхід до проблеми підвищення надійності бортової радіоапаратури PDF
В. В. Зубарев, C. B. Ленков 37-40
Застосування нових технологій для підвищення характеристик втомленості замкових з'єднань лопаток компресора PDF
Г. В. Цыбанев, Ю. С. Налимов, О. В. Кононученко 32-36
Застосування технологій швидкого прототипування при виробництві авіаційних двигунів PDF
В. А. Леховицер, В. Ф. Мозговой, Е. Р. Липский, К. Б. Балушок 29-31
Математичне моделювання перспективних турбогвинтових двигунів для діагностування за допомогою неявної моделі PDF
В. В. Якименко 7-12
Оцінка впливу календарнрго терміну служби двигунів АШ-62ИР на їхній технічний стан PDF
E. H. Карпов, Е. А. Сикорский, A. C. Якушенко 24-28
Оцінка технічного стану двигунів ГТД-350, у яких закінчився календарний міжремонтний термін служби PDF
С. А. Дмитриев, О. И. Чумак, С. Г. Губань 21-23
Діагностування поршневого багатоступеневого компресора за параметрами робочого процесу PDF
О. Г. Кучер, І. О. Орлов, М. О. Снєгірьов 13-20
Методика оцінки ефективності авіаційних систем зв'язку з діагностуванням радіоканалів PDF
В. А. Игнатов, O. A. Тарасов, Ж. Ж. Пенда 41-44
Дослідження можливості виявлення дрібних предметів за допомогою радара із синтезованою апертурою PDF
Josip Stepanic, Zdravko Bukljas 45-48
Проблема і наукоємні технології створення оптимальних та модернізації існуючих бортових кібернетичних комплексів рухомих об'єктів PDF
Л. Н. Блохин 49-52
Задача синтезу оптимальної корекції гіростабілізатора PDF
А. П. Кривоносенко, А. Н. Юрченко 53-58
Проблемні питання та наукоємні технології структурної ідентифікації моделей динаміки об'єктів за даними натурних випробувань PDF
Л. H. Блохин, C. B. Держак 59-65
Проблемні питання атестації блоків первинних вимірювачів безплатформенних інерціальннх навігаційних систем на динамічних стендах-імітаторах кутового руху літальних апаратів PDF
М. Ю. Буриченко, Л. А. Кошевая 66-71
Проектування перегородок, які демпфірують пружні коливаяия рідини в баках PDF
В. М. Синеглазов, Ю. М. Кеменяш 72-76

Сучасні авіаційно-космічні технології

Ідентифікація пружно-масових характеристик вертольота PDF
Лe Тхе Шон, А. Н. Клипа 77-82
Оцінка динамічних властивостей літального апарата при просторових маневрах PDF
А. В. Кудиненко, В. П. Котляров 83-85
Послідовна процедура Н2-оптимізації для параметричного синтезу робастних законів управління польотом PDF
А. А. Tunik, Е. М. Krinetskaya 86-91
Комплексна автоматизація технічної підготовки виробництва PDF
В. П. Бабак, П. Н. Павленко, С. И. Пикула 92-95
Перспективи застосування кластерних обчислювальних систем в авіації PDF
И. А. Жуков, A. B. Гуменюк 96-100
Синтез стаціонарних іедліноміальних фільтрів негаусових сигналів PDF
В. А. Игнатов, Ю. Г. Лeгa, С. М. Первунинский 101-106
Шляхи і методи створення та модернізації засобів імітації руху і авіаційних тренажерів в Україні PDF
В. Н. Азарсков 107-113
Математична модель теплового руйнування полімерно-композиційного матералу PDF
В. В. Клюс, А. В. Кузяев 114-120
Принцип побудови систем керування комплексами засобів технічного захисту інформації у цифрових комутаційних системах зв'язку PDF
В. М. Чуприн, Г. Ф. Конахович, В. Г. Потапов, А. Н. Сухопара 121-124
Збитково-затратна модель захисту локальної обчислювальної мережі PDF
В. И. Лащевский, Д. А. Зеленков 125-128
Основні принципи формування інформаційної моделі повітряної обстановки PDF
H. H. Браиловский, C. B. Моржов, В. А. Хорошко 129-132

Фізико-математичні науки

Цифрова обробка сигналів при визначенні акустичних властивостей матеріалів PDF
В. П Бабак, С. Ф. Филоненко, М. Кришан 133-137
Рекурентний сплайн-метод спектрального оцінювання PDF
А. Я. Білецький, I. B. Шелевицький, В. М. Шутко 138-141
Метод стохастичних ортогональних розкладів в теорії нелінійних радіотехнічний систем PDF
Н. С. Бедный, И. Ф. Бойко 142-147
Непараметричний алгоритм виявлення радіосигналу, що використовує оцінку Ченцова PDF
Р. Б. Синицын 148-153
Синтез і аналіз ефективності інваріантних алгоритмів обробки сигналів від турбулентних зон в метеонавігаційних радіолокаційних станціях PDF
И. Г. Прокопенко, Ф. И. Яновский, Л. П. Лигхарт, К. И. Прокопенко 154-159
Синтез алгоритмів оптимальної і квазіоптимальної просторово-часової обробки шумового сигналу при корельованих завадах в умовах складного руху антени авіаційних гідроакустичних станцій PDF
И. В. Чекед, С. П. Волковецкий 160-165

Аерокосмічні системи моніторінгу та керування

Майбутнє аерокосмічних інформаційних систем і керування транспортом PDF
В. П. Харченко 166-179
Досвід створення і перспективи розвитку навігаційної апаратури ГЛОНАСС/GPS PDF
В. Н. Авсиевич, A. B. Гребенников, В. И. Кокорин, В. Б. Новиков, И. Н. Сушкин 180-183
Оцінка ефективності інформаційної підтримки операторів автоматизованих систем обслуговування повітряного руху PDF
С. Н. Неделько, В. Н. Неделько 184-186
Використання методу еквівалентної апертури для розв'язку задачі дифракції електромагнітної хвилі на циліндрі PDF
Л. Я. Ильницкий, Л. B. Сибрук, Е. И. Губернаторова 187-192
Шляхи модернізації імітаторів візуальної обстановки авіаційних тренажерів PDF
А. А. Пеньков, Н. С. Полетаев, Р. А. Шевченко 193-196
Концепція побудови інформаційної системи управління технічною експлуатацією авіаційної техніки PDF
P. M. Салимов, И. И. Масюк, О. С. Зыков 197-201
Використання потенціалу цивільної авіації у прискоренні розвитку економіки України PDF
В. Ращук 202-204
Вимоги щодо сільськогосподарських літаків PDF
В. В. Буланов, А. Г. Дибир 205-207
Керування якістю технічного обслуговування виборів авіаційної техніки PDF
В. И. Бурлаков, Ясер Ханан, Жихад Мансур 208-212
Критерії оцінки ефективності процесу оперативного технічного обслуговування при реорганізації системи технічного обслуговування авіакомпанії "SYRIAN ARAB AIRLINES" республіки Сірія PDF
В. А. Василенко, Мутлак Нуралдин 213-216
Оптимізація режиму багатопараметричного контролю на прикладі двопарамет- ричного контролю PDF
О. Н. Цуриков, И. А. Терейковский 217-221
Обробка нульових навантажень у ваговому аеродинамічному експерименті на вагах 6КЕТВ в аеродинамічній трубі ТАД-2 PDF
П. М. Виноградський, О. І. Жданов, П. С. Лазнюк, P. M. Павловський 222-227
Особливості експлуатації гальмових пристроїв повітряних суден PDF
В. Г. Докучаев, В. Ф. Скрипка 228-231
Методи захисту паливної системи повітряних кораблів від низькотемпературних порушень її працездатності PDF
П. Ф. Максютинський, О. І. Козаченко, М. Д. Туз 232-236
Метод визначення втрат палив від випаровування PDF
C. B. Бойченко 237-243
Принципи оцінки стану синтетичних робочих рідин гідравлічних систем літаків PDF
И. Н. Мухояров 244-247
Очистка авіаційних гідравлічних і моторних масел від емульсійної води і механічних забруднень у квазіпостійному електричному полі PDF
B. B. Гаража, С. А. Халиль 248-255
Розробка раціональних схем контролю якості авіаційних палив в місцях споживання PDF
В. М. Кулишенко, Б. Ф. Лахин, Б. А. Малов 256-260

Професійна освіта

Математичне моделювання процесу ймовірного прогнозування як основа вибору "одиниці відчуття" PDF
Л. M. Приснякова, В. Ф. Присняков 261-264
Побудова діагностичного рішення з використанням нечислових експертних оцінок PDF
Н. Г. Рябчук, Л. А. Журавльова 265-271
Методи прикладної теорії інформації в оцінці ефективності структурної організації невеликої групи авіаційних операторів PDF
О. М. Рева, Н. В. Борота 272-278
Метод розстановки пріоритетів у кількісній оцінці факторів небезпеки в діяльності авіадиспетчерів PDF
Л. С. Бєляєвський, О. Б. Біндас 279-284
Сучасний стан законодавчо-нормативної бази забезпечення екологічної безпеки авіаційного транспорту PDF
А. И. Запорожец, О. Л. Петрашевский 285-291
Оцінка ефективності використання екранів для зниження впливу шуму літаків PDF
В. Ф. Шило, O. A. Картышев 292-297
Економічні аспекти вирішення проблеми шуму у робочій зоні аеропорту PDF
Е. В. Коновалова 298-302
Принципи та методи забезпечення виробничо-екологічної безпеки PDF
П. Г. Белов, Ю. Ф. Запорожченко 302-308
Екологічний контроль забруднення атмосферного повітря на об'єктах авіапаливозабезпечення PDF
Е. Л. Матвеева 309-311
Моделювання динаміки процесу сертифікації льотної придатності екземпляра повітряного судна PDF
Ю. И. Кордянин 312-322
Формування раціональної системи державного регулювання підтримки льотної придатності повітряних суден PDF
A. B. Орлов 323-328
Особливості підготовки пілотів цивільної авіації України PDF
А. Е. Коростелев, В. Д. Янин 329-332
Сучасні підходи до формування галузі цивільної авіації PDF
С. Т. Лукьянов, О. Г. Хороманская 333-337
Керування аеропортами в умовах ринкової економіки PDF
B. C. Евстифеев 338-339
Деякі аспекти фінансового регулювання державних авіапідприємств PDF
І. П. Садловська 340-342


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ