Екологічний контроль забруднення атмосферного повітря на об'єктах авіапаливозабезпечення

Е. Л. Матвеева

Анотація


Розглянуто питання необхідності організації екологічної політики на рівні підприємства з метою зниження несприятливої дії антропогенного навантаження на навколишнє середо­вище, зменшення несприятливого впливу авіаційних пально-мастильних матеріалів на без­пеку праці, зниження рівня втрат нафтопродуктів на авіапідприємстві

Посилання


Державні науково-технічні програми: Звіти за 1994 р. /Державний комітет з питань науки і технологій. - К.: Вип.2: Охорона навколишнього природного середовища. - 1995. -

с.

Даценко /./., Денисюк. О.Б. Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовищаю - Львів: Держ. мед. Університет, 1997. - 136 с.

КостюкІ.Ф., КапусникВ.А. Професійні хвороби. - Харків: Основа, 1998. - 400 с.

Штеренгарц Р.Я. Токсико-гигиенические аспекты сочетанного действия на организм химических и физических факторов производственной среды: Автореф. дис. д-ра мед.наук. -М.: 1991.-48 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ