Діагностування поршневого багатоступеневого компресора за параметрами робочого процесу

О. Г. Кучер, І. О. Орлов, М. О. Снєгірьов

Анотація


Викладено методику діагностування стану багатоступеневих компресорів за параметрами робочого процесу. Описано методи згладжування, нормування та розпізнавання відхилень від нормального технічного, стану компресора. Зроблено опис експерименту по діагностуванню компресорної установки в реальних умовах. Підтверджено працездатність методу в умовах експлуатації

Посилання


Френкель М.И. Поршневые компрессора. Теория, конструкция и основы проектирования. -М: Машиностроение, 1969.- 744 с.

Бухарин Н.Н. Моделирование характеристик центробежных компрессоров. - Л.: Машиностроение, 1983.- 214 с.

БеляевН.М. Термодинамика. - К.: Вища шк. Головне вид, 1987.- 344с.

Кучер О.Г. Розробка методів та засобів контролю показників надійності та моніторингу ресурсу авіаційних ГТД в експлуатації: Автореферат дис. д-ра техн. наук. -К.:

КМУЦА, 1998,- 36 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ