Математичне моделювання перспективних турбогвинтових двигунів для діагностування за допомогою неявної моделі

В. В. Якименко

Анотація


Розглянуто питання математичного моделювання перспективних турбогвинтових двигунів з метою оцінки їх технічного стану за допомогою неявноїдіагностичної моделі. Запропоновано в загальному вигляді математичну модель справного стану для турбогвинтового двигуна з вільною турбіною та одновальним турбокомпресором на прикладі двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ

Посилання


Методическое обеспечение автоматизированной системы диагностирования двигателей АИ-24 (АСД «Контроль - 24») /Л.П. Лозицкий, A.B. Тарасенко, В В. Якименко и др.. -К.: КНИГА, 1989.-71 с.

В.В. Якименко, И.П. Теердохлеб. Метод диагностирования ТВД в условиях АТБ // Проблемы управления техническим состоянием авиационных двигателей: Межвуз.сб.науч.тр.-К.: КИНГА, 1990. - С

Руководство по експлуатации автоматизированной системы диагностирования двигателей АИ-24 (АСД «Контроль - 24») / Л.П. Лозицкий, A.B. Тарасенко, В.В. Якименко и др. - К.: КИИГА, 1990. - 116 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ