Математична модель теплового руйнування полімерно-композиційного матералу

В. В. Клюс, А. В. Кузяев

Анотація


Розглянуто процес поширення тепла в армованих пластинах як при помірних темпера­турах, так і при протіканні термічної деструкції зв'язуючого. Здійснено розробку методів ви­значення кінетичних параметрів процесу термічної деструкції і теплофізичних характеристик матеріалів при проходженні в них хімічних реакцій. Результатом є побудова математичної моделі, що дає можливість проводити іспити полімерно-композиційних матеріалів за допо­могою ЕОМ і здійснювати оптимальний підбір компонентів, які задовольняють задані умови

Посилання


Юдин В. М. Распространение тепла в стеклопластиках- М.: Тр.ЦАГИ, 1970.-83 с.

Шленский О.Ф. Определение теплопроводности стеклопластиков по структуре и свойствам компонентов. -М.. Химия, 1982.-238 с.

Полежаев Ю.В. Теоретический анализ нестационарного нагрева и разрушения .стеклопластика в окрестностях критической точки. - М.: Химия, 1987.-261 с.

Юдин В.М, Исследование газопроницаемости пиролизованных армированных полимеров. - М.: Тр.ЦАГИ, 1975.-132 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ