№ 35 (2017)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Володимир ВАРЕНКО, Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА 5-9
МАНІФЕСТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ТВОРЧОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ІНДІАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ СКОТТА МОМАДЕЯ PDF
Ольга ІВАНУСА 9-14
ФУНКЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВОТВІРНОЇ МОДЕЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 14-21
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ СТЕРЕОТИПІВ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія ЛЯШУК 21-26
СЕМАНТИЧНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЛЕКСИКИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ PDF
Ірина НОСКО 26-31
АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (ДЛЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЧОТИРЬОХ СЛІВ) PDF
Ганна СИТАР 31-39
РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОВОЮ СТАТТЕЮ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ PDF
Світлана ХАРИЦЬКА 39-44

Літетратурознавство. Фольклористика

ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО СТЕРЕОТИПУ У СТВОРЕННІ ГЕРОЯ-ДЕТЕКТИВА PDF
Вікторія АВРАМОВА, Ірина РИБАЛКА 44-49
МІФЕМА ЛОСОСЯ ЯК НОСІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ У КОНТЕКСТІ ОПОВІДАННЯ ШЕРМАНА АЛЕКСІ «НАЙКРУТІШИЙ ІНДІАНЕЦЬ У СВІТІ» PDF
Віра БАЗОВА 49-54
ІСТОРИЧНИЙ ЖАНР ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПРОБЛЕМА PDF
Людмила БІЛЯКОВИЧ 54-61
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» PDF
Світлана ДЯЧУК 61-66
ТВОРЧІСТЬ ЛУЇЗИ ЕРДРІК У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ АМЕРИКАНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МЕЙНСТРИМУ ТА ІНДІАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНІ ВИМІРИ PDF
Світлана КОТ 66-73
ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКИЙ РОМАН В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ В. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА» ТА «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!») PDF
Ірина КУНИЦЬКА 73-79
ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСІЯ КОЛОМІЙЦЯ В ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОЦЕСІ (60-і рр. ХХ ст.) PDF
Світлана ЛИТВИНСЬКА 79-85
ДІАЛЕКТИКА ФІКЦІОНАЛЬНОГО, ПЕРСОНІФІКОВАНОГО І РЕАЛЬНОГО, СУСПІЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО У РОМАНАХ «THE GRAVITY’S RAINBOW» Т. ПІНЧОНА І «THE TUNNEL» В. ГАССА PDF
Сергій СУШКО 85-92
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО КАНОНУ: РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ ПІДХОДІВ PDF
Уляна ФЕДОРІВ 92-100
(РЕ)ВІЗІЇ АФРО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТІСТОРИЗМУ PDF
Марія ШИМЧИШИН 100-105
АВТОІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕРНІСТСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ-МІФІ О. ВАРЛАМОВА «УЯВНИЙ ВОВК» PDF
Олександра ШТЕПЕНКО 105-110


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована