ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО КАНОНУ: РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Уляна ФЕДОРІВ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2520-6818.35.11731

Ключові слова:

соцреалізм, канон, дискурс про радянське, реінтерпретація, ідеологія, влада

Анотація

У статті увагу зосереджено на складній та неоднозначній проблемі сучасного літературознавства — дискурсі соцреалізму, актуальність якого не є даниною моді, а нормальним процесом перепрочитання канону української літератури, невід’ємною частиною якої була і соцреалістична література. Головно проаналізовано різновекторність підходів у дослідженні дискурсу про радянське, що дає можливість для нових літературознавчих інтерпретацій

Посилання

Балина М. Дискурс времени в соцреализме / Марина Балина // Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. – С. 585-595

Белая Г. Угрожающая реальность / Галина Белая // Избавление от миражей: Соцреализм сегодня. – М. : Советский писатель, 1990. – 416 с.

Бурдье П. Поле литературы / Пер Бурдье // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. – С. 22-87.

Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом / Т. Гундорова // Слово і час. – 2008. – С. 14-21.

Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона / Ханс Гюнтер // Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е.Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. – С. 281-288.

Добренко Е. Политэкономия соцреализма / Евгений Добренко. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 592 с. – Режим доступу: http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=55164.

Захарчук І. Війна і слово: мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму / Ірина Захарчук. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 407 с.

Кларк К. Марксистско-ленинская эстетика / Катерина Кларк // Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко]. – СПб. : Академический проект, 2000. – С. 352-361.

Кларк К. Советский роман: история как ритуал / Катерина Кларк / Пер. с англ. под ред. М. А. Литвиновой. – Екатеринбург, 2002. – 262 с.

Ковалів Ю. «Соцреалізм» – глухий кут історії літератури / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 27-42.

Лейдерман Н. Траектории «экспериментирующей епохи» / Лейдерман Н. // Вопросы литературы. – 2002. – №4. – С. 3-47.

Літературознавчий словник-довідник / [ ред. колег. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. ] – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Соловій Г. До питання теоретичного осмислення концепції читача у соцреалізмі / Г. Р. Соловій // Наукові записки НаУКМА : Філологічні науки. – 2003. – Т. 21. – С. 30-35.

Страда В. Советская литература и русский литературный процесс ХХ в. / В. Страда // Вестник МГУ. Сер. 9. – 1995. – № 3. – С. 93-101.

Таганов Л. Стихотворные тетради Я. П. Надеждина : к проблеме массовой контркультуры 1920 – 1930-х годов [Електронний ресурс] / Л. Н. Таганов // Вестник РГГУ. Серия : Гуманитарные науки. – 2001. – № 6 (60). – Режим доступу : http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=55164.

Філатова О. Інтенційність суб’єкта творчості у форматі імперативного канону соцреалізму / Оксана Філатова // Наукові записки ТНПУ. Літературознавство. Вип. 31. – С. 288-300.

Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації: монографія / Валентина Хархун – Ніжин : ТОВ «Гідромакс», 2009. – 508 с.

Jarosiński Z. Nadwiślański socrealizm / Zbigniew Jarosiński. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1999. – 325, [3] s.

Możejko E. Realizm socjalistyczny. Teoria Rozwój. Upadek. – Kraków : Universitas. – 2001. – 314 s.

Tomasik W. Inżynieria dusz: literatura realizmu socjalistycznego w planie «propagandy monumentalnej» / Wojciech Tomasik. – Wrocław : Leopoldinum, 1999. – 216, [3] s.

What is Soviet now? : identities, legacies, memories / [ed. T. Lahusen, P. H. Solomon]. – Вerlin :LIT Verlag Münster, 2008. – 336 p.

Wilkon T. Polska poezja socrealistyczna w latach 1949 – 1955 / Teresa Wilkom. – Gliwice : Wokół Nas, 1992. – 159, [1] s.

Номер

Розділ

Літетратурознавство. Фольклористика